Huwag ibababa sa may baba ang inyong face mask

11:40:00 AM


Kapag kailangang uminom or kumain, huwag ibababa sa may baba ang inyong face mask. Exposed sa mga mikrobyo ang baba at leeg natin, kapag ibinaba natin ang face masks sa bahaging ito, mako contaminate ng anumang mikrobyo ang loob ng ating face mask. Kapag ibinalik natin ito sa ating bibig, posibleng mainfect tayo dahil contaminated na ang loob ng face mask.

Kung iinom o kakain, tanggalin ang face mask. Ilagay ito sa basurahan kung di na gagamitin at maghugas agad ng kamay pagkatapos ito tanggaling. Kung gagamitin ulit, always put the same side of the reused face mask against your head.

Ingat po tayo.

You Might Also Like

0 comments

Twitter Feed