Alamin ang mga sintomas at emergency warning signs ng COVID-19 infection

COVID 1:35:00 PM

Huwag Laging Galit! Matinding Emosyon, Maaaring Pagmulan ng Atake sa Puso

1:33:00 PM

Mga Tips sa Pagkain Para Maiwasan ang Heartburn / Acid Reflux

1:32:00 PM

Dok, magkakaroon daw ng luslos kapag nagbubuhat ng mabigat?

1:31:00 PM

Masama sa kalusugan na laging sobrang nagpapakabusog at laging kumakain nang marami

1:28:00 PM

Virus na Nagdudulot ng Sakit, Maaaring Makuha sa Paggamit ng Hand Dryers

COVID 1:54:00 PM

First Aid Para sa Anaphylaxis o Malubhang Allergic Reaction

12:26:00 PM

Paano Makakaiwas sa Hand, Foot and Mouth Disease?

12:11:00 PM

Dok, saan nakukuha ang almorans o hemorrhoids?

12:02:00 PM

Dok, Bakit Kapag Tumatayo Ako Mula sa Pagkaupo, Nahihilo Ako?

11:43:00 AM

Huwag ibababa sa may baba ang inyong face mask

COVID 11:40:00 AM

Alamin ang mga Sintomas ng Endometriosis

11:37:00 AM

TAMANG PARAAN NANG PAGSUOT NG FACE MASK

COVID 11:29:00 AM

Pwede pa rin bang magbreastfeed kung may covid-19 infection ang isang ina?

COVID 11:24:00 AM

Iwasan ang pagkain ng dulok, sunog o tostadong starchy food tulad ng french fries

11:22:00 AM

Maaaring mamatay ang isang tao kapag sobrang mababa ang potassium sa katawan.

11:21:00 AM

Mga Pagkain na Nakakapagpataas ng Uric Acid (Bawas sa pagkain para sa May Gout)

11:19:00 AM

Laging Pagkain ng Instant Noodles at Pancit Canton, Masama sa Kalusugan

11:16:00 AM

Pwede bang gumamit ng cotton mask o mask na gawa sa tela para hindi mahawa ng COVID-19 o iba pang sakit?

COVID 11:15:00 AM

Bleach, Mabisang Panglinis ng Gamit at Pamatay ng Coronavirus

11:04:00 AM

Mas maagang namamatay ang mga taong laging sobrang pagod sa trabaho at hindi na halos nagpapahinga

11:02:00 AM

Ang laging pagkain ng processed food (hotdog, bacon, ham etc) ay pwedeng magdudulot ng cancer

11:01:00 AM

Masamang epekto sa kalusugan kapag laging malungkot

11:00:00 AM

Masama sa kalusugan ang pag-uulit ng paggamit ng mantika sa pagluluto

10:57:00 AM

Masama sa kalusugan na laging sobrang nagpapakabusog at laging kumakain nang marami.

10:56:00 AM

Dapat kumpletuhin ang pag-inom ng antibiotics para maging epektibo sa paggamot ng impeksyon

8:37:00 AM

Karamihan ng sugat, hindi na kailangan na nililinis pa ng alcohol o hydrogen peroxide/agua oxigenada.

8:33:00 AM

Lambanog: Pwede magdulot ng methanol poisoning na nakakabulag at nakakamatay

8:31:00 AM

Twitter Feed