Dok, May Warning Signs ba na Magpapakamatay ang Isang Tao?

8:59:00 AM


Narito ang ilang mga palatandaan na nagbabalak na magsuicide o magpakamatay ang isang tao. Laging nag-iisip o nagkukwento tungkol sa kamatayan. Laging malungkot, nawawalan ng interes sa marmaing bagay at hirap sa pagtulog at pagkain. Gumagawa ng peligrosong mga bagay na maaaring makamatay. Nawawalan ng pakialam sa mga bagay at tao sa paligid niya. Laging nagsasabi na wala na siyang pag-asa, walang makakatulong sa kanya at walang kwenta ang kanyang buhay. Nagsasabi ng mga salitang "mas maganda ang mundo kung wala na ako". Biglang nagbago ang mood o pakikitungo sa ibang tao. Bumibisita sa mga mahal sa buhay o tumatawag upang magpaalam na.

Kapag nakakitaan ang isang tao ng mga palatandaan na nabanggit at kung nagkaroon na ng attempt dati ang taong ito na magpakamatay, tulungan ito upang maiwasan ang pagpapakamatay. Makinig sa kanya ngunit huwag siyang awayin dahil sa suicide attempt niya. Ipaalam sa kanya na handa kang makinig at nagmamalasakit sa kanya. Itanong sa kanya kung nagpakonsulta na siya sa isang psychiatrist.

You Might Also Like

0 comments

Twitter Feed