Hirap na ba sa pag-ihi? Baka lumalaking prostate na yan! Alamin ang BPH.

3:23:00 PM

By Doktor Doktor Lads in collaboration with Remedios Imarie Teves, Joyce Gillian Tiam-Lee and Sterling Alvin Tiu (Medical Students, UPCM)

Ano ang prostate?
Ang prostate ay isang parte ng katawan na sinlaki at kahugis ang siniguelas. Ito’y nakabalot sa labasan ng ihi ng lalaki.

Paano nagkakaroon ng BPH o paglaki ng prostate?
 1. Bahagi ng pagtanda ng isang lalake.
 2. Resulta ito ng pagbabago sa mga hormones habang tumatanda na nagpapadami at nagpapalaki sa mga cells sa prostate
 3. May kinalaman din ang mga genes lalo na sa mga sobrang laking prostate na nangangailangan ng operasyon.
 4. Ang BPH ay hindi kanser at hindi ito nagpapataas ng posibilidad ng pagkakaroon ng prostate cancer. 

Sino ang maaring magkakaroon ng BPH? 
 1. 50% ng mga lalaking higit sa 50 taong gulang ay nakakaranas ng sintomas ng paglalaki ng prostate. 
 2. 88% ng mga lalaking higit sa 80 taong gulang ay mayroong paglaki ng prostate.
 3. Mas tumataas din ang posibilidad na magkaroon ng sakit na ito kung ang iyong tatay at mga kapatid na lalaki ay nagkaroon din ng paglaki ng prostate.

Ano ang mga Senyales at Sintomas ng BPH?
 1. Mahina ang daloy o tulo ng ihi
 2. Putol-putol na pagdaloy ng ihi
 3. Pakiramdam na may natitirang ihi sa pantog pagkatapos umihi
 4. Pag-iri o pagpwersa upang makaihi
 5. Madalas na pag-ihi sa araw 
 6. Mahirap na pag-pigil sa pag-ihi
 7. Nagigising dahil sa madalas na pag-ihi sa gabi

Posible bang maiwasan ang paglaki ng prostate?
Wala pang aprubadong paraan na siguradong makakapigil ng paglaki ng prostate sa pagtanda. 
 1. Iwasan ang pag-inom ng tubig pagkatapos ng ika-anim ng gabi upang hindi na makaranas ng madalas na pag-ihi sa gabi
 2. Iwasan din ang pag-inom ng maraming tubig kapag malayo sa palikuran
 3. Iwasan ang pag-inom ng kape at alak
 4. Umihi ng regular
 5. Iwasan ang pagpipigil ng ihi
 6. Iwasan ang pagbibisikleta, pagsakay sa motorsiklo at kabayo dahil ito ay maaaring magdulot ng sugat sa iyong prostate.
 7. Iwasan ang labis na pag-inom ng gamot sa sipon, antidepressants at diuretics.

Paano malalaman kung lumalaki ang iyong prostate?
Kapag kumonsulta sa doktor, may mga katanungan ang doktor (urologist) ukol sa mga senyales at sintomas na nararanasan ng isang pasyente, gaano kadalas nararanasan ng pasyente ang mga sintomas ng lumalaking prostate, gaano ito kalala at gaano nito naaapektuhan ang buhay ng pasyente. Regular na babantayan ng doktor ang kalagayan ng pasyente sa tuwing magpapakonsulta ito. 

Magsasagawa din ng mga tests tulad ng urinalysis para sa ihi at digital rectal exam kung saan kakapain ng doktor ang prostate mula sa puwit upang malaman kung lumalaki ito at kung nangangailangan na ito ng gamutan.

Huwag ipagwalang bahala ang BPH dahil maaaring magresulta ito sa mga komplikasyon tulad ng:
 1. Pagbabago sa ihi (dugo, pagbubula, pagdalas na pag-ihi)
 2. Paulit-ulit na impeksyon (o tinatawag na urinary tract infection)
 3. Pagkaroon ng mga bato sa bato o daluyan ng ihi

Agad kumonsulta sa inyong doktor kapag nakakaranas ng mga sintomas na nabanggit.

You Might Also Like

0 comments

Twitter Feed