Glomerulonephritis, Maaaring Mauwi sa Pagkasira ng Kidneys.

3:18:00 PM

By Doktor Doktor Lads in collaboration with Eric Ornos, Ian Paclibare, Giane Pagulayan and Lia Palma (medical students)

Ang glomerulonephritis ay isang kondisyon kung saan namamaga ang bahagi ng ating kidney na sumasala sa mga fluids, electrolytes at dumi sa ating dugo hanggang ito ay maging bahagi ng ihi. Maaaring maging biglaan ang pagkakaroon nito o dahan-dahan. Maaaring mag-isa lang ang sakit na glomerulonephritis o kasama ng ibang sakit tulad ng lupus at diabetes. Kapag nagtagal at hindi nagamot ang glomerulonephritis, maaari nitong masira ang kidneys.

Ang ilan sa mga unang sintomas at senyales ng glomerulonephritis ay kulay pink o kulay tsaa na ihi, mabulang ihi, mataas na blood pressure at pamamanas ng mukha, kamay, paa at tiyan. Kung mayroon ka ng mga sintomas na ito, kumonsulta sa iyong doktor.Ang ilan sa mga unang sintomas at senyales ng glomerulonephritis ay kulay pink o kulay tsaa na ihi, mabulang ihi, mataas na blood pressure at pamamanas ng mukha, kamay, paa at tiyan. Kung mayroon ka ng mga sintomas na ito, kumonsulta sa iyong doktor.

Maaaring magkaroon ng glomerulonephritis kapag nagkaroon ka ng strep throat infection o impetigo o impeksyon sa balat. Matapos ang ilang linggo gagawa ang iyong katawan ng mga antibodies na maaaring sumira sa iyong bato at magdulot ng glomerulonephritis. Maaaring dulot ito ng sakit na lupus kung saan ang sariling mong immune system ay sinisira ang iyong katawan. Maaari ding mula sa pagkakaroon ng mataas na blood pressure na nakakasira sa bato. Ang diabetes din ay maaaring magdulot ng pagtaas ng blood pressure na makakasira din sa kidneys.

Kapag napabayaan ang glomerulonephritis, maaari itong magdulot ng acute kidney injury, chronic kidney disease na nangangailangan ng dilaysis, high blood pressure at nephrotic syndrome. Kung ikaw ay may malalang sore throat at impeksyon sa balat, magpatingin sa doktor upang maiwasan ang post-streptococcal glomerulonephritis. Umiwas din sa akit na HIV at hepatitis na nakukuha sa pakikipagtalik dahil maaari rin itong magdulot ng glomerulonephritis. Kontrolin ang iyong blood pressure at blood sugar kung ikaw ay may diabetes

You Might Also Like

0 comments

Twitter Feed