Shoulder Pain, Maaaring Sintomas ng Sakit sa Puso at Bato sa Apdo

3:23:00 PM


Ang pananakit ng balikat ay maaaring dahil sa pamamaga ng mga muscles, bones, ligaments and tendon sa paligid ng balikat. Kadalasan ay mas sumasakit ito kapag nagagalaw ang balikat. May iba ding ga sakit na maaaring magdulot ng pananakit ng balikat tulad ng sakit sa puso at apdo. Hindi lumalala ang sakit sa balikat kahit gumalaw kapag ito ay mula sa sakit sa puso o apdo. Kapag ang pananakit ng balikat ay may kasamang hirap sa paghinga at paninikip ng dibdib, maaaring sintomas na ito ng atake sa puso at kailangan dalhin agad sa hospital ang pasyente.

You Might Also Like

0 comments

Twitter Feed