Lifelong Partner, Nakakatulong Upang Gumaling Mula sa Atake sa Puso

4:40:00 PM
May benefits ang pagkakaroon ng asawa at kasama na dito ang reduced risk ng pakakaroon ng sakit sa puso at pagkakaroon ng mas mahabang buhay. Ayon sa resulta ng mga bagong researches, ang mga may-asawa na nagkaroon ng atake sa puso ay may mas mataas na posibilidad na magsurvive at mas maikli ang inilalagi sa hospital. Ayon sa isang pag-aaral na ipinresent sa British Cardiovascular Society Conference, ang mga may-asawa ay 14% less likely na mamatay mula sa atake sa puso kumpara sa walang asawa. Ang hinala ng mga researchers ay dahil ito sa less social support at home sa mga single persons kumpara sa mga may-asawa na may physical at emotional support.

Ayon sa pag-aaral sa Aston Medical School and University of East Anglia, sa 25,000 na nagkaroon ng atake sa puso mula 2000 hanggang 2013. Ang mga divorced o hiwalay sa asawa ang may 6% na mas mataas na risk ng pagkamatay mula sa atake sa puso. May kinalaman din ang relationship at marital status ng isang tao sa kanyang kalusugan. Traumatic ang pagkakaroon ng atake sa puso at operasyon kaya mahalaga ang suporta mula sa mga mahal sa buhay. Nakakatulong ito na maalis ang anxiety at stress na nagdudulot ng komplikasyon sa puso. Ayon sa pag-aaral hindi kailangan na mag-asawa basta mayroong partner kahit nga malapit lang na kaibigan ay malaking tulong na upang makatulong sa paggaling mula sa atake sa puso.

You Might Also Like

0 comments

Twitter Feed