Gastric Ulcer Pwedeng Maging Gastric Cancer

5:11:00 PM


Ang stomach cancer ay bunga ng pagbabago sa mga cells sa iyong tiyan. Maaaring magsimula sa mutation sa iyong DNA na nagdudulot ng mabilis na pagdami ng mga cells at nagiging cancer. Kapag hindi nagamot ang cancer maaari itong kumalat sa ibang bahagi ng katawan at magdulot ng pagkamatay. Napag-alaman na ang mga taong may peptic ulcer at gastritis ay mas mataas ang posibilidad na magkaroon ng cancer sa stomach kapag napabayaan. Ang ulcer ay kadalasang resulta ng pagkakaroon ng infection mula sa Helicobacter pylori.


Ayon sa pag-aaral na naipublish sa New England Journal of Medicine (The Risk of Stomach Cancer in Patients with Gastric or Duodenal Ulcer Disease N Engl J Med. 1996 Jul 25;335(4):242-), mula sa 29,287 na participants na may gastric ulcer sa kanilang study, 782 ang nagkaroon ng stomach cancer. Ibig sabihin higit sa 4 sa kada 100 na may gastric ulcer ang maaaring magkaroon ng gastric cancer.

You Might Also Like

0 comments

Twitter Feed