Bakit Nagkakaroon ng Bulutong?

7:09:00 PM


Ang bulutong (varicella o chickenpox) ay isang virus na madalas nakukuha ng mga bata. Nagkakaroon ng makati at mapulang mga butlig sa buong katawan. Madalas ay isang beses lang nagkakaroon ng bulutong ang isang tao. Dahil mayroon ng bakuna para sa bulutong, bumaba na rin ang mga kaso nito.

Ang sintomas ng bulutong ay pagkakaroon ng rashes na may kasamang lagnat, sakit ng ulot at pagkawala ng ganang kuain. Nagkakaroon ng tubig ang rashes mula sa bulutong at magsusugat ito at gagaling.

Nahahawa ng bulutong kapag nagkaroon ka ng contact sa isang taong may sakit na chickenpox. Nakakahawa ang bulutong ilang araw bago lumabas ang mga bulutong hanggang sa maglangib ang mga sugat mula dito. Naipapasa ito sa pamamagitan ng laway, pag-ubo, pagbahing at pagdikit sa mga bulutong.

Ang mga taong hindi pa nagkakaroon ng bulutong, mga bata edad 12 years old pababa, mga nag-aaral na mga bata at mga taong may mahinang immune system ay may mataas na risk na magkaroon o mahawa ng bulutong.

Ang gamutan sa bulutong ay supportive treatment lamang at isolation. Huwag munang papasukin ang bata upang hindi makahawa at makapagpahinga din ito upang lumakas ang resistensya. Maaaring magreseta ng antihistamine kung sobrang kati ng bulutong. Maaaring maligo ng maligamgam at magsuot ng preskong damit upang maibsan ang sakit at kati.

You Might Also Like

0 comments

Twitter Feed