Dok! Hindi Gumagaling Sugat Ko sa Paa!

9:57:00 PM


Ang mga sugat sa paa na hindi gumagaling o sobrang tagal bago gumaling ay isang palatandaan ng pagkakaroon ng diabetes. Ang mga taong may diabetes ay nagkakaroon ng problema sa kanilang pakiramdam sa mga paa kaya kahit nasusugatan na sila ay hindi nila napapansin. Nagkakaroon din ng problema sa pagdaloy ng dugo kaya lalong nagpapatagal ito ng paggaling ng sugat. Dahil matagal bago gumaling, kadalasan nagkakaroon ng bacterial infection ang sugat na lalong nagpapalala dito. Kapag ito ay napabayaan, maaaring mauwi ito sa pagkabulok ng sugat na maaaring mangailangan ng pagputol o amputation.

Para sa mga diabetics, mahalaga ang pangangalaga sa paa. Una, laging hugasan ito at tuyuing mabuti. Laging inspeksyunin araw-araw kung mayroong sugat. Pangalagaan ang mga paa para hindi ito magkasugat at para maiwasan ang pagkaputol nito.

You Might Also Like

0 comments

Twitter Feed