Book Review: Ang Elepante at ang Anim na Bulag

4:30:00 AM


Narito ang unang kwento na aking nabasa para sa taong 2017. Hindi ako nagkamali sa napili kong kwento na nagmula pa sa mga parabula ng India. Si Sir Eugene Evasco ang nagkwento at nagsalin ng kwento at iginuhit naman ni Sir Ariel Santillan. Tama lang ang haba ng kwento at palagay ko ay kaya nang maintindihan ng limang taong gulang na bata. Tama lang din ang pagkakaguhit, naiparating ang mensahe ng kwento sa pamamagitan ng mga ilustrasyon.

Ngayon pa lang sasabihin ko na na dapat ay makabili kayo ng librong ito at maipabasa ninyo sa inyong mga anak. Napakaganda ng aral na mapupulot mula sa parabulang ito. Kwento ito ng anim na magkakaibigan na bulag. Isang araw may dumating na elepante sa kanilang bayan at sa pamamagitan ng paghawak sa iba't ibang parte ng katawan ng elepante, nagkaroon sila ng iba't ibang interpretasyon kung ano ba talaga ang isang elepante.

Kaunting impormasyon lamang ukol sa pagkabulag bilang isang akong mag-aaral ng medisina. Ang pagkabulag ay maaring congenital o mula pagkabata pa lamang ay bulag na ang isang tao. Mayroon din namang mga acquired blindness kung saan resulta ito ng sakit o aksidente. Maaaring nagkaroon ng injury sa mata kaya nagdulot ito ng pagkabulag, may mga impeksyon mula sa parasite na nakukuha sa kagat ng langaw na nagdudulot ng pagkabulag tulad ng onchocerciasis o river blindness o maaaring mula sa mga chronic diseases tulad ng diabetes at hypertension.

Hindi ko alam kung ano ang dahilan ng pagkabulag ng anim na magkakaibigan ngunit sa kabila ng kawalan nila ng paningin nagamit pa rin nila ang iba't ibang sense organs nila tulad ng pandama upang magkaroon sila ng ideya kung ano ba ang isang elepante. May ilan na humawak sa paa ng elepante ay inakalang haligi ito, may nakasalat sa katawan kaya inakalang malaki itong dingding at mayroon din na nakahawak sa tainga na inakalang ito ay isang pamaypay at marami pang iba. Dumating sila sa puntong nagtatalo na sila dahil iba-iba ang kanilang pananaw kung ano ba talaga ang isang elepante. Mabuti na lamang at dumating ang isang pantas o matalinong tao na nagpaliwanag sa kanila kung ano talaga ang isang elepante.

Naipaliwanag ng pantas na lahat sila ay tama lahat ng kanilang paglalarawan ay talagang katangian ng isang elepante. Ang kanila lamang pagkakamali ay kung ano lamang ang kanilang alam, akala nila ay iyon na ang buong katotohanan. Hindi nila nabatid na may iba pang impormasyon na dapat silang malaman tungkol sa elepante. Isang panig pa lamang ang kanilang alam at kailangan na malaman nila ang kabuuan at lahat ng katangian ng elepante. Hindi pwedeng kung ano lamang ang ating alam, iyon lamang ang atin paniniwalaan. Ito ang kadalasang pinagmumulan ng away at hidwaan.

Kailangan ay matuto tayong lahat mula sa magkakaibigang bulag. Huwag nating isipin na kung ano ang nalalaman natin iyon na ang buong katotohanan. Hindi pwedeng isang panig lamang ang ating alam. Kailangan ay makita natin ang whole picture ng isang pangyayari o isang tao bago tayo manghusga o bago tayo magpasya. Maging bukas tayo sa kaalaman at perspektibo ng ibang tao dahil maaaring tama nga ang ating nalalaman ngunit kulang naman. Walang masama kung makikinig tayo sa iba at mas aalamin pa ang isang bagay para maiwasan ang awayan.

You Might Also Like

0 comments

Twitter Feed