Simpleng Tips Para Makaipon ng Pera Ngayong 2017

9:20:00 PM


Sawa ka na bang maging mahirap? Lubog ka ba sa utang? Kahit anong kayod mo ay wala kang maipon? Narito ang ilang tips para matulungan kang makapagtipid at magkaroon ng kaunting ipon.
  1. Ilista ang lahat ng nagagastos 
  2. Magkaroon ng budget 
  3. Magbaon ng pagkain at tubig 
  4. Magtipid sa kuryente sa bahay
  5. Bumili lamang ng mga kailangan 
  6. Bawasan ang mga bisyo
  7. Laging magtabi ng 10% kita para sa ipon
  8. Huwag umutang o gumamit ng maraming credit cards
  9. Maglaan ng pera para sa tithes/offering sa Panginoon
  10. Kapag nakaipon na, magnegosyo upang mapalago ang pera

You Might Also Like

0 comments

Twitter Feed