Broken Heart Syndrome

7:17:00 PM


Ang broken heart syndrome ay isang panandaliang sakit sa puso na mula sa mga stressful na sitwasyon tulad ng pagkamatay o pakikipaghiwalay sa mahal sa buhay. Maaari din itong idulot ng pisikal na karamdaman o operasyon. Ang mga taong may broken heart syndrome ay maaaring makranas ng chest pain na maaaring isipin nila bilang atake sa puso.

Nagkakaroon ng panandaliang problema sa pumping function ng isang bahagi ng puso kaya mas kinakailangang lakasan ng pagpump ng ibang bahagi ng puso. Naidudulot ang broken heart syndrome ng biglang pagtaas ng stress hormones sa katawan. Nagagamot naman ang mga sintomas ng broken heart syndrome at bumabalik din ito sa normal sa loob ng ilang araw o ilang linggo.

Mga Sintomas ng Broken Heart Syndrome 
1. Pananakit ng dibdib 
2. Hirap sa paghinga

Kapag nakaranas ng mga nabanggit kasama ang napakabilis at iregular na tibok ng puso matapos ang isang stressful event tulad ng namatayan o nakipaghiwalay sa kasintahan, pumunta agad sa pinakamalapit na emergency.

Hindi malinaw ang eksaktong dahilan ng broken heart syndrome. Ang isang maaaring dahilan at ang pagtaas ng stress hormones tulad ng adrenaline na maaaring panandaliang masira ang puso. Kadalasan nararanasan ito matapos ang isang intense physical o emotional events tulad ng pagkamatay ng mahal sa buhay, nalaman na mayroong malubhang sakit, domestic abuse, nakipag-away, nawalan ng trabaho, nakipaghiwalay sa asawa at iba pa.

You Might Also Like

1 comments

  1. Hi! Maaari po bang maging sintomas ng breast cancer ang pananakit ng dibdib? Thanks!

    ReplyDelete

Twitter Feed