80-10-10 Lifestyle Para Makaipon ng Pera Ngayong 2017

12:51:00 AM


Narito ang simpleng paraan kung paano hahatiin ang iyong sahod. Maaaring sundin ang 80-10-10 lifestyle upang makapag-ipon ng pera sa darating na 2017.

  1. Kapag nakuha mo na ang iyong sahod, itabi mo na agad ang 10% para ibigay bilang tithe o offering sa Panginoon. Ito ang iyong paraan ng pagbabalik ng lahat ng biyaya na nakuha mula sa Panginoon. Hindi naman dapat laging 10% ang ibibigay ngunit kung ano ang bukal sa iyong loob.

    "Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver." - 2 Corinthians 9:7
  2. Itabi rin ang 10% ng iyong sahod at ilagay ito sa iyong ipon. Maaaring magbukas ng bank account para sa iyong mga ipon at siguruhin na hindi ito gagastusin. Kapag dumami na ito, maaari mo itong gamiting kapital para magsimula ng negosyo. Mainam na masanay na nagtatabi para sa iyong ipon para sa oras na mangailangan ka, mayroon kang perang gagamitin.

    "In the house of the wise are stores of choice food and oil, but a foolish man devours all he has." - Proverbs 21:20
  3. Gamitin ang natitirang 80% para sa iyong pang araw-araw na gastusin. Bahagi ng gastusin sa buhay ang pagkain, kuryente, tubig, pamasahe, gastos sa paaralan at iba pa. Pagkasyahin ito sa lahat ng iyong pangangailangan. Huwag mamuhay ng labis-labis at maluho upang maiwasan ang utang.

You Might Also Like

0 comments

Twitter Feed