Dok, feeling ko may depression ako. Ano po ang gagawin ko?

11:48:00 PM


Ang depression ay isang mood disorder kung saan madalas na malungkot at walang interes ang isang tao. Naaapektuhan nito ang pag-iisip at pag-uugali ng isang tao na maaaring magdulot ng problema sa emosyonal at pisikal na kalusugan ng isang tao. Kadalasan ay nahihirapan silang gawin ang mga pang araw-araw na gawain at naiisip na hindi na masayang mabuhay pa. Ang depression ay hindi lang nasa isip kung hindi isa itong sakit at kailangan ng long-term treatment. Huwag kang matakot o mangamba dahil may gamutan at counseling upang masolusyunan ang depression.

Sintomas ng Depression 
 1. Laging malungkot, naiiyak at nawawalan ng pag-asa 
 2. Bigla na lamang magagalit, iritable o mabilis mawalan ng pasensya 
 3. Nawawalan ng interes sa mga gawain, hobbies at sex 
 4. Hindi makatulog o sobra sa pagtulog 
 5. Laging pagod at parang walang lakas na gumawa ng mga simpleng bagay 
 6. Pagbabago sa pagkain, may iba na nawawalan ng gana kumain at namamayat. Mayroon din namang lumalakas kumain. 
 7. Laging kinakabahan, nangangamba at hindi mapalagay 
 8. Bumabagal ang pag-iisip
 9. Pakiramdam na walang kwenta ang buhay at laging binabalikan ang mga nakaraang pagkakamali 
 10. Laging nag-iisip ng problema 
 11. Naiisp na magpakamatay 
 12. Palaging mayroong masakit na likod o sakit ng ulo

Kung nakakaramdam ka ng depression, huwag kang matakot na kumonsulta sa doktor sa lalong madaling panahon. Kausapin ang iyong mahal sa buhay o kaibigan na iyong pinagkakatiwalaan. Maaring kausapin din ang iyong faith leader. 

May ilang mga paraan para mabawasan ang posibilidad ng depression. Laging kausapin ang iyong pamilya o mahal sa buhay. Huwag mong sarilihin ang iyong mga problema at pinagdadaanan. May mga taong nais makinig at tumulong sa iyo. Kapag nakaranas ka na ng sintomas ng depression, mabuti na kumonsulta sa doktor upang maagapan ito kaagad.

You Might Also Like

0 comments

Twitter Feed