Dok, ano po ang obsessive-compulsive disorder (OCD)?

8:22:00 AM


Ang obsessive-compulsive disorder ay kondisyon kung saan ang isang tao ay may unreasonable na pag-iisip, takot at obsession na nagdudulot sa paggawa ng isang bagay ng paulit-ulit. Kapag sinusubukan nilang hindi pansinin o itigil ang obsession, lalo lang silang nagkakaroon ng stress at anxiety. Paulit-ulit na ginagawa nila ang isang bagay upang mawala ang kanilang stres. Ilang halimbawa nito ay ang takot na magkaroon ng germs sa katawan kaya paulit-ulit na hinuhugasan ang kamay hanggang magsugat sugat na ito. Kung mayroon kang OCD, huwag kang mahiya na lumapit sa doktor upang matingnan ang iyong kondisyon dahil makakatulong ang gamutan

Ilang senyales ng obsession ay ang takot na magkaroon ng dumi o germs sa katawan, gusto na laging nasa ayos ang mga bagay, laging iniisip na may gustong manakit sa iyo at iba pa. Ang mga sintomas at senyales ng compulsion ay laging paghuhugas ng kamay o paglilinis nito kahit nagsusugat sugat na sa paulit ulit na paghuhugas, laging chinecheck ang mga bagay at hindi mapakali, laging tinitingnan kung nasa ayos ang mga bagay, laging dapat sinusunod ang daily routine at laging naniniguro sa lahat ng bagay.

May pinagkaiba ang perfectionist - isang tao na gusto ay maayos ang lahat ng bagay - sa isang taong may OCD. HIndi lang simpelng pangamba o anxiety ang nararamdaman ng mga taong may OCD. Kadalasan ay naaapektuhan nito ang kanilang pang araw-araw na gawain. Kung sa palagay mo ay mayroon kang OCD, kumonsulta sa iyong doktor.

Mainam na magbasa tungkol sa OCD upang mas lumawak ang kaalaman dito. Maaaring humanap ng support group na makakaintindi at makakatulong sa iyo. Laging isaisip na ikaw ay gagaling kaya pumunta sa doktor at sundin ang payo nito. Magkaroon ng mga healthy outlets tulad ng ehersisyo. Iwasan ang stress at aralin ang mga relaxation techniques at stress management.

You Might Also Like

0 comments

Twitter Feed