HPV Vaccines, Nagdulot ng 90% na Pagbaba ng HPV Infection sa Nakaraang Sampung Taon

9:23:00 PM


HPV Vaccines, Nagdulot ng 90% na Pagbaba ng HPV Infection sa Nakaraang Sampung Taon 

Mula pa noong 2006 ay ipinapayo na ang HPV vaccination sa mga babaeng edad 11 hanggang 26 taong gulang at mga lalakeng edad 21 taong gulang. Ang HPV vaccine ay napag-aralan na nakakatulong upang maiwasan ang pagkakaroon ng HPV infection. 

Matapos magamit ang HPV vaccine sa himigit kumulang 130 bansa, bumaba ang kaso ng HPV infection ng halos 90 percent sa ibang lugar. Bumaba din ang kaso ng cervical abnormalities at genital warts.

Ang HPV ay isang DNA virus. Ito ang pinakamadalas na sexually transmitted infections sa US. 80% ng mga babae ay magkakaroon ng HPV infection. Ito ay nakukuha sa pamamagitan ng vaginal, oral at anal sex. Bago magkaroon ng HPV vaccine, madalas na nakikita ang HPV virus sa halos lahat ng babae at lalake na sexually active. Ayon pa sa HPV vaccine co-creator na si Ian Frazer mula sa University of Queensland, "Isa sa kada dalawang tao ay magkakaroon ng HPV infection kaya ito ay napakacommon na infection at ang posibilidad na magkaroon ka ng cancer kung ikaw ay may HPV infection at isa sa kada isandaan (1/100)."

Ang HPV ang pangunahing sanhi ng cervical cancer sa mga kababaihan, umaabot ng halos 70% ng cervical cancer. Pinapataas din ng HPV infection ang risk ng pagkakaroon ng vulva, penile, anal at throat cancers. Halos 5% ng lahat ng cancer sa buong mundo ay mula sa HPV infection.

Sa pag-aaral sa halos sa siyam na bansa ukol sa HPV vaccination, napag-alaman na ang mga bansang may high immunization sa HPV tulad ng Australia, nagbibigay sila ng libreng HPV vaccine sa kanilang school vaccination program sa mga 12 taong gulang na bata. At dahil sa programang ito, bumaba ang kaso ng HPV infection at HPV-related na sakit sa kanilang bansa. Halos 90% ang ibinaba ng kaso ng genital warts, 45% sa mga low-grade cervical abnormalities at 85% sa mga high-grade cervical abnormalities.

Isang pag-aaral sa US ang isinagawa at napag-alaman na pagkatapos ng anim na taon matapos maging available ang HPV vaccine sa US, bumaba ng halos 64% at 34% ang HPV infection sa mga kababaihan edad 14-19 at 20-24.

Pinakaepektibo ang HPV vaccine kung maibigay ito bago maging sexually active o bago makipagtalik ang isang bata. Ayon kay Frazer, mula sa pag-aaral sa epekto ng HPV vaccine sa nakaraang sampung taon, kung maayos at epektibong maisagawa ang HPV vacination sa mga 10-12 years old na mga batang babae, malaki ang posibilidad na mawala na ang mga bagong cervical and HPV associated cancers sa taong 2050.

Para sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang pag-aaral ng Clinical Infectious Disease at ng Pediatrics ukol sa HPV vaccination.

You Might Also Like

0 comments

Twitter Feed