Mahalaga ang Pagkuha ng Second Opinion Kung Ikaw ay May Sakit Na Cancer

7:11:00 AM


Mahalaga ang Pagkuha ng Second Opinion Kung Ikaw ay May Sakit Na Cancer

Maraming pagbabago sa buhay ng isang pasyente kapag ito ay nadiagnose na mayroong cancer. Maraming mga doktor ang humihikayat sa mga pasyente na may cancer na kumuha ng second opinion ukol sa kanilang sakit.
  1. Empower yourself. Sa pagkuha ng second opinion, mas maiintindihan mo at mas marami kang malalaman upang makontrol o magamot ang iyong sakit.
  2. Malalaman ang mga iba't ibang gamutan para sa iyong sakit. May mga hospital na walang mga advanced technology para gamutin ang cancer. Ang pagkuha ng second opinion sa ibang doktor ay maaaring magbukas ng mga treatment options na mas angkop sa iyong sakit.
  3. Pamilyar ang mga doktor sa proseso ng pagkuha ng second opinion. Huwag matakot magtanong sa inyong doktor para sa second opinion. Maaaring magbigay ng recommendation ang iyong doktor kung kanino ka pwedeng kumuha ng second opinion. Mas mainam kung galing sa ibang hospital o institusyon ang magbibigay ng second opinion sa iyong sakit.

Hindi lang sa cancer maaaring kumuha ng second opinion. Pwede ring kumuha ng second opinion kung ikaw ay sasailalim sa gamutan na delikado o maaari kang mamatay, kapag ang diagnosis ng iyong sakit ay hindi clear at wala pang FDA-approved na gamot para sa iyong sakit at kung ikaw ay sasama sa clinical trial para sa bagong gamot.

Source: University of Colorado Cancer Center

You Might Also Like

0 comments

Twitter Feed