Bakit Kadalasang Mapusok Ang Mga Kabataang Nagdadalaga/Nagbibinata?

6:52:00 AMBakit Kadalasang Mapusok Ang Mga Kabataan na Nagdadalaga at Nagbibinata?

Ang adolescence (pagdadalaga o pagbibinata) ay panahon kung saan nagkakaroon ng malaking pagbabago sa pisikal na anyo, emosyonal, sikolohikal at pakikitungo ng mga bata sa mga tao sa paligid nila.

Ang mga bata na sumasailalim sa pagbibinata o pagdadalaga ay nakakagawa ng mga hindi magandang desisyon at mga bagay na nagdudulot ng kapahamakan, disgrasya, di pagkakaunawaan, violence, paggamit ng droga, hindi sinasadyang pagkabunti at pagkakaroon ng sexually transmitted disease. Ang panahong ito ay lapitin ng kapahamakan ang mga bata at sila din ay nag-aadapt pa sa mga pagbabago sa buhay nila.

Tumataas ang pagiging emosyonal ng mga adolescent. Mas marami rin ang oras na ginugugol nila kasama ang kanilang mga kaibigan, dumadami ang di-pagkakaunawaan sa kanilang mga magulang. Ito ay bunga ng pagbabago sa utak ng mga bata.

Habang lumalaki ang isang tao, nauunang nagdedevelop ang limbic system sa utak na siyang nagbibigay ng emosyon sa isang tao. Kaya ang isang teenager ay lubhang emosyonal at mabilis magdesisyon. Nahuhuling magdevelop ang prefrontal cortex ng utak na siyang responsable sa paggawa ng makabuluhang desisyon. Kung kaya't impulsive ang mga kabataan dahil nauunang magdevelop ang parte ng utak para sa emosyon kaysa sa parte ng utak na responsable sa pagdedesisyon kung tama ba ang kanilang ginagawa o hindi. Gumagawa sila ng bagay ayon sa emosyon kahit na hindi ito lohikal o kahit na nakakasama ito sa kanila.

Mahalaga pa rin ang patnubay ng magulang upang hindi lumaking rebelde ang mga bata. Kausapin sila at intindihin na dumadaan sila sa physical, emotional, social and psychological development. Gabayan sila sa pagbabagong ito sa kanilang buhay.

You Might Also Like

0 comments

Twitter Feed