Ano ang Interprofessional Collaboration at Paano ito Makakatulong sa Paghahatid ng Quality Health Care?

5:13:00 PMAng post na ito ay upang tulungan ang Mind Meld sa pagbabahagi ng kahalagahan ng interprofessional education and collaboration sa health care delivery.

Ayon sa WHO, ang collaborative practice sa healthcare ay nangyayari kapag nagsasama-sama ang mga health workers mula sa iba't ibang propesyon (doktor, nurse, social worker, pharmacist, allied health, social scientist etc) upang makapagbigay ng komprehensibong serbisyo. Kasama dito ang mga pasyente, pamilya at komunidad upang makapagbigay ng mataas na kalidad at angkop na pangangalaga.

Ang interprofessional education ay nangayari kapag natututo ang mga healthcare professionals mula sa isa't isa. Ito ay isang paraan upang mas mapabuti ang serbisyo at health outcomes.

Maraming benepisyo na makukuha mula sa interprofessional collaboration. 
  1. Nagiging avenue ito ng kaalaman kung saan natututo ang mga profesionals mula sa karanasan at expertise ng ibang professional sa grupo.
  2. Nakakatulong itong magkaroon ng maaayos na komunikasyon sa pagitan ng mga healthcare progessionals. 
  3. Nagbibigay din ito ng kaaalaman ukol sa ibang disiplina na kailangan sa pagbibigay ng healthcare service. Hindi lang doktor ang tagapaghatid ng serbisyong medikal ngunit maraming propesyon ang kasama dito. 
  4. Nakakatulong din ito na mabigyan ng angkop na pangangalaga ang mga pasyente. Kung hindi kaya ng isang healthcare professional na gamutin ang isang sakit dahil hindi niya ito specialization, maaari niyang irefer ito sa kasama niyang specialist.
Upang maisagawa ang epektibong interprofessional collaboration, kailangan na magkaroon ng iisang hangarin ang bawat miyembro na makapagbigay ng tamang primary health care sa pasyente at komunidad. Kailangan ay maging bukas nag bawat miyembro na matuto mula sa isa't isa. Mahalaga din ang respeto at pagiging bukas sa ideya ng bawat miyembro. Kailangan ng tiwala sa isa't isa at maging responsable.

You Might Also Like

0 comments

Twitter Feed