Ano Ang Peripheral Artery Disease?

8:28:00 AMAno ang Peripheral Artery Disease

Ang Peripheral Artery Disease (PAD) ay resulta ng namumuong mga cholesterol at taba sa mga ugat sa binti at paa. Maaari itong magdulot ng pananakit ng mga binti at paa, hirap sa paglalakad at kung lumalala ay maaari itong magdulot ng pagkaputol ng mga paa. Maaaring bumisita sa inyong doktor upang suriin ang inyong mga paa kung mayroon kayong peripheral artery disease.

Kadalasang mataas ang pagkakataon na magkaroon din ng coronary artery disease ang mga taong may peripheral artery disease. Ito ay dahil pareho itong resulta ng atherosclerosis o pagkakaroon ng mga namuong cholesterol o taba sa mga daluyan ng dugo. Ang mga namuong taba na ito ay bumabara sa mga ugat papuntang binti at paa na nagdudulot ng pananakit ng mga ito.


Claudication
Ang mga plaques ay namuong cholesterol na maaaring bumara sa mga ugat.  Ito ay tinatawag na claudication na nagdudulot ng pananakit ng mga muscles sa paa dahil hindi maayos ang pagdaloy ng dugo sa mga binti at paa. 

Pagsusuri ng Pulso sa Paa

Ang simpleng test na maaring gawin upang malaman kung may peripheral artery disease ay magpatingin sa inyong mga doktor. Kanilang susuriin ang mga pulso sa paa. Sa isang paa, may dalawang pulso na madiling mararamdaman ng mga doktor. Kapag ito ay nararamdaman ay ibig sabihin na normal ang daloy ng dugo sa mga paa.

Ang susunod na test upang malaman kung may peripheral artery disease ay ankle branchial index kung saan gumagamit ng blood pressure cuffs sa mga kamay at binti habang ginagamitan ng Doppler probe. Ang probe na ito ay gumagamit ng ultrasound wave upang marinig ang pulso sa mga binti. Ang machine na ito ay nakakatulong upang masuri ang daloy ng dugo sa binti at paa. Karaniwang normal na resulta ay halos parehong blood pressure sa kamay at sa paa. Kung nagkaroon ng 10 porsyentong pagbaba ng pressure sa mga binti kumpara sa kama, ito ay indikasyon na mayroon peripheral artery disease ang pasyente.

Senyales at Sintomas ng Peripheral Artery Disease


 • Ang mga taong nakakaranas ng matinding pananakit ng mga binti at hirap na lumakad kahit na sa malalapit lamang na distansya ay hinihikayat na magpatingin para sa peripheral artery disease.
 • Ang mga naninigarilyo o dating naninigarilyo at mga may kamag-anak na may peripheral artery disease ay hinihikayat din na magpatingin sa doktor.
 • Mahina o walang pulso sa binti at paa
 • Maputla o kulay asul na balat sa may binti at paa
 • Mas malamig na temperatura ng isang paa kumpara sa isang paa
 • Hindi maayos na paglaki ng mga kuko sa paa at pagkaunti ng mga buhok sa paa
 • Erectile dysfunction sa mga lalake na may diabetes.


Naaapektuhan ang daloy ng dugo sa mga binti at paa dahil sa mga namumuong mga taba. Hindi nakakakuha ng sapat na daloy ng dugo ang mga muscles ng binti at paa dahil sa nakabarang mga taba

Kailan Kailangang Kumosulta sa Doktor?

Marami sa mga mayroong peripheral artery disease ay hindi nakakaranas ng senyales at sintomas nito. Kahit wala ka pang sintomas, hinihikayat na kumonsulta sa inyong doktor kung: ikaw ay nasa edad na 70 pataas, edad 50 pataas ay naninigarilyo o may diabetes, mas bata sa 50 anyos ngunit may diabetes at risk factors para sa atherosclerosis

Risk Factors ng Peripheral Artery Disease

Ang mga risk factors ay mga kondisyon na nagpapataas ng tyansa na magkaroon ng peripheral artery disease ang isang tao. Ibig sabihin kung mayroon ka nito ay malaki ang posibilidad na magkaroon ka din o mayroon ka ding peripheral artery disease

 • Pagiging overweight o sobrang katabaaan
 • Hindi pag-eehersisyo
 • High blood pressure o altapresyon
 • May mga sakit sa bato na sumasailalim sa dialysis
 • May sakit sa puso
 • May diabetes
 • Naninigarilyo
 • Mataas na cholesterol


Ano ang Mga Maaaring Maging Komplikasyon?

Kapag hingi naagapan ang peripheral artery disease, ito ay maaaring magdulot ng pagkakaroon ng maraming plaques sa mga ugat (atherosclerosis). Ito ay maaaring magdulot ng: 


 • Critical limb ischemia
  • Ito ay nagsisimula bilang mga sugat na hindi gumagaling o kaya impeksyon sa paa at binti. Nagkakaroon ng critical limb ischemia kapag ang impeksyon o sugat na ito ay lumala at nagdulot ng pagkamatay ng mga tissues sa binti at paa (gangrene). Minsan ay kinakailangang putulin ang paa (amputation) upang hindi kumalat ang impeksyon.
 • Stroke at heart attack 
  • Ang pagkakaroon ng mga namuong cholesterol at taba ay hindi lang limitado sa binti at paa. Ang mga tabang ito ay maaari ring mamuo at magbara sa mga ugat na papunta sa puso at utak na maaring magdulot ng heart attack at stroke.


Iwasan ang paninigarilyo, mag-ehersisyo, kumain ng masusustansyang pagkain, magbawas ng timbang at kontrolin ang mga sakit gaya ng diabetes, altapresyon at mataas na cholesterol upang maiwasan ang pagkakaroon ng peripheral artery disease.


References
http://health.clevelandclinic.org/2015/07/your-feet-hold-clues-to-clogged-arteries/?utm_campaign=cc+tweets&utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_content=123015+feet+clogged+arteries&dynid=twitter-_-cc+tweets-_-social-_-social-_-123015+feet+clogged+arteries
https://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/pad/signs
http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/peripheral-artery-disease/symptoms-causes/dxc-20167421
http://www.healthline.com/health/peripheral-vascular-disease#Causes3
https://www.bupa.co.uk/~/media/Images/HealthManagement/Topics/peripheral-arterial-disease.ashx

You Might Also Like

0 comments

Twitter Feed