Kailan Ba Dapat Pumunta ng Emergency Room?

10:08:00 PMKapag mayroong emergency, kailangan ng mabilis na atensyong medikal. Ngunit paano mo malalaman kung ano ang mga kondisyong maituturing na emergency? Paano mo malalaman kung ang iyong mahal sa buhay ay kailangan na dalhin sa emergency? Mahalagang malaman kung kailangan ba talagang dalhin sa emergency ang isang pasyente upang mailigtas ang buhay nito.

Kailan Dapat Pumunta ng ER? 

Ang mga emergency department ng mga hospital ay nagbibigay ng agarang gamutan para sa mga pasyente na nasa bingit ng kamatayan. Ngunit maraming mga pasyente ang pumupunta ng emergency room kahit hindi naman kailangan. Ngunit kung nababahala ka at makasiguro, mas mainam pa rin na pumunta sa pinakamalapit na ER. Ito ang ilan sa mga kondisyon na nangangailangan ng medical emergencies.

 • Hindi naaalis na pananakit ng dibdib na umaabot hanggang sa mga kamay, panga na may kasamang pagpapawis, pagsusuka at paninikip ng dibdib o hindi makahinga.
 • Nahihirapang huminga
 • Matinding sakit partikular na sa bandang tiyan o sa ibabang bahagi ng likuran.
 • Hindi maibalanse ang sarili o nawalan ng malay/hinimatay
 • Hirap magsalita, nahihirapang umintindi o pagkalito
 • Panghihina o hindi maigalaw ang katawan (paralysis) 
 • Sobrang bilis na pagtibok ng puso
 • Biglaang matinding sakit ng ulo 
 • Biglaang pananakit ng bayag o pamamaga nito
 • Sanggol na may napakataas na lagnat
 • Pagdudugo ng bituka
 • Pasyente na nahulog at napilayan
 • Biglaan hindi makakita
 • Injury sa ulo o sa mga mata
 • Nabalian ng buto
 • Malalim na sugat na nangangailan na tahiin lalo na sa mukha
 • Matinding flu o sipon
 • Mataas na lagnat na may kasamang rash
 • Sugat na hindi tumitigil sa pagdudugo
 • Pagdurugo ng ari ng babaeng buntis
 • Walang tigil na pagsusuka
 • Nasunog na balat
 • Seizures o pangingisay na hindi alam kung may epilepsy ito
Kadalasang ipinapadal ng mga doktor ang pasyente na may hypertension o diabetes sa ER lalo na kung nakaranas ng mga sintomas na nabanggit sa itaas. 

Kailan Dapat Dalhin sa ER ang mga Sanggol? 

 • Kapag nag-iba ang kulay ng balat (naging maputla, dilaw o asul)
 • Pag-iiba ng pag-iyak ng bata
 • Hindi makatulog o hindi madaling gisingin
 • Pag-iiba ng muscle tone
 • Pag-iiba ng paghinga (mabagal at nahihirapan)

Kailan Dapat Dalhin ang mga Bata sa ER? 

 • Nahihirapang huminga
  • Mabilis na paghinga
  • Bakat ang mga tadyang o collarbone kapag humihinga
  • Lumalaki ang butas ng ilong kapag humihinga
  • Nagkukulay asul ang mga labi at dila
 • May lagnat, stiff neck, dehydration 
 • Tumawag agad sa 911 kapag may lagnat ang bata at tumigil sa paghinga, nagkaseizure o mahirap gisingin
 • Kapag nakakain ng lason o kemikal o gamot na hindi nila dapat inumin
 • Kapag nabalian ng buto o nawala sa tamang posisyon ang buto
  • Kapag may malaking sugat o nakausling buto
  • Kapag may bahagi ng katawan na namamanhid o nanghihina.

Kailan Pwedeng Hindi na Pumunta ng ER?

Kadalasan na nagpupunta ang mga pasyente sa ER dahil hindi bukas ang klinika ng kanilang mga doktor. Kadalasang sarado na ang klinika ng mga doktor pagkatapos ng 5:00 pm. Kaya naman pumupunta ang mga pasyente sa ER kung kailangan nilang kumonsulta sa doktor pagkatapos ng clinic hours ng kanilang doktor.

Ang mga kondisyon na kailangan ng urgent care ay mga sakit na kailangan ng agarang gamutan ngunit hindi emergency. Ang mga sintomas na nangangailan ng urgent care at hindi emergency care ay ang mga sumusunod.

Kung ang mga sintomas ay naramdaman ng paunti-unti at hindi biglaan o kaya naman ay alam mo na ang diagnosis ng iyong sakit tulad ng urinary tract infection, maaari pumunta na lang sa inyong primary care provider at huwag na sa ER. Importante din na pumunta sa iyong doktor dahil siya ang mas nakakaalam ng iyong overall health at mas makapagbibigay ng mas angkop na diagnosis.

Infographic Tunkol sa Pagpunta sa ER


Urgent Care or ER small


References
https://www.scripps.org/news_items/4231-should-you-go-to-the-emergency-room-or-urgent-care
http://visual.ly/how-know-when-go-emergency-room

You Might Also Like

0 comments

Twitter Feed