Kami ang Bida

9:47:00 AM

UPCM Class 2020 TRP Choral Pratice
Credits; Bana Bascuna, 2015

Kami ang Bida!

Sa dami ng pagsubok na pinagdaanan
Nakayanan at buong tapang na napagtagumpayan
Sapagkat may balikat na sandalan sa saya at kalungkutan
Salamat sa lahat ng naging karanasan

Hindi naman tayo mga ambisyoso at ambisyosa
Pero ngayong gabi, tayo ang bida (daig pa si Nora at Vilma!)
Ito hantungan ng lahat ng ating pagpapagal
At patunay na walang 'di makakaya basta't sama-sama

You Might Also Like

0 comments

Twitter Feed