National Newborn Screening Awareness Week 2015

7:24:00 PM


Ang unang linggo ng Oktubre ay idineklarang National Newborn Screening Week. Sa kasalukuyan ay 19 na taon na ang Newborn Screening Program sa Pilipinas. Bilang pagdiriwang ng National Newborn Screening Awareness Week, nagsulat ako ng blog post tungkol sa Newborn Screening Program sa Pilipinas. Alamin ang kahalagahan ng Newborn Screening at kung paano nito maililigtas ang maraming sanggol mula sa mental retardation at maagang pagkamatay.


Magsisimula ako sa larawang ito mula sa website ng Newborn Screening Reference Center ng Pilipinas. Ang batang nasa kaliwa ay si Benjie. Hindi siya sumailalim sa newborn screening noong siya ay ipinanganak. Siya ay positibo sa congenital hypothyroidism (CH). Siya ay 14 na taong gulang ng kunan ang litratong ito. Nadala siya sa hospital upang matingnan ng mga doktor noon siya ay 12 taong gulang. Noong mga panahon iyon ay hindi pa rin sarado ang kanyang bumbunan. Ngayon ay 24 taong gulang na siya ngunit ang kanyang pag-iisip ay parang isang buwan gulang pa lamang. Ang pamilya ni Benjie ay nakatira sa rural na komunidad at ang kanyang ama ay magsasaka. Ang kanyang ina ay hindi rin makapagtrabaho dahil sa pag-aalaga kay Benjie.

Ang bata naman na nasa kanan ay si Rina. Siya ay sumailalim sa newborn screening noong siya ay ipinanganak. Siya rin ay may sakit na CH ngunit dahil nalaman agad ang kanyang kondisyon ay naagapan ito. Agad siyang sumailalim sa gamutan at lumaking normal. Sa katunayan ay isa siya sa mga nangungunang estudyante sa kaniyang paaralan. Ang batang nasa larawan ay walong taong gulang na.

Ang sakit na congenital hypothyroidism ay resulta ng kakulangan o kawalan ng thyroid hormone na kailangan ng katawan para sa normal na pisikal at mental na paglaki ng bata. Kung sa loob ng dalawang linggo ay hindi pa masuri at hindi mabigyan ng thyroid hormone ang sanggol na may CH ay maaring siyang maging bansot at magkaroon ng mental retardation. 
Ano ang Newborn Screening Program?
Ang newborn screening (NBS) ay isang simpleng paraan upang masuri at malaman kung ang bagong panganak na sanggol ay may congenital metabolic disorder na maaring magdulot ng mental retardation o maagang pagkamatay.

Ano ang mga Sakit na Sinusuri sa Newborn Screening Program?
Congenital Hypothyroidism, Congenital Adrenal Hyperplasia, Galactosemia, Phenylketonuria, Maple Syrup Urine Disease at Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase deficiency. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa mga sakit na ito, puntahan ang link na ito: Newborn Screening Program of the Philippines

Epekto ng mga Sakit na Sinusuri ng Newborn Screening

Ano ang Kahalagahan ng Newborn Screening?
Mahalagang sumailalim ang isang bata sa newborn screening sapagkat ang mga sanggol congenital metabolic disorders ay mukhang normal matapos ipanganak. Sa pamamagitan ng NBS ay maaaring malaman kung ang sanggol ay may congenital metabolic disorders. Mahalaga ito upang maagapan ang paglabas ng mga sintomas at mabigyan ng tamang lunas ang sanggol. Kadalasan, kapag lumabas na ang sintomas ng sakit ay hindi na ito maibabalik pa sa normal. Ilan sa mga maaaring sapitin ng sanggol na may congenital metabolic disorders na hindi sumailalim sa newborn screening at hindi nagamot ng maaga ay mental retardation at maagang pagkamatay.

Malinaw na makikita mula sa larawan sa itaas ang kahalagahan ng Newborn Screening. Maraming sanggol ang maililigtas mula sa mental retardation at kamatayan kung sasailalim sila sa Newborn Screening at mabibigyan ng tamang lunas. Sa isang pag-aaral nila Dr. Carmencita David-Padilla, kung ang 1.7 milyong sanggol sa Pilipinas ay sumailalim sa newborn screening at magamot, makakatipid ng 600 milyong piso ang mga tao. Dahil sa newborn screening program para sa anim na congenital metabolic diseases, 33,000 sanggol kada taon o apat na sanggol kada oras ang naililigtas mula sa mental retardation at maagang pagkamatay.

Magkano ang Newborn Screening?
Ang newborn screening para sa anim na congenital metabolic disorders ay kasama sa newborn care package ng mga miyembro ng PhilHealth. Ito ay nagkakahalagang P550. 

Ano ang Expanded Newborn Screening Program?

Maliban sa anim na kondisyon na dati nang sinusuri – Congenital Hypothyroidism, Congenital Adrenal Hyperplasia, Galactosemia, Phenylketonuria, Maple Syrup Urine Disease at Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase deficiency – ang expanded newborn screening ay magsusuri ng kabilang sa grupo ng mga kondisyong ito: hemoglobinopathies, mga disorder sa amino acid at organic acid metabolism, disorder sa fatty acid oxidation, disorder sa carbohydrate metabolism, mga disorder sa biotin metabolism at cystic fibrosis. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa mga sakit na sinusuri ng expanded newborn screening program, maaring puntahan ang link na ito: Expanded Newborn Screening Program

Magkano ang Expanded Newborn Screening?
Samantala, ang expanded newborn screening ay nagkakahalaga ng P1500. Mas mahal ito sapagkat mahigit 20 congenital metabolic disease ang sinusuri nito. Sa kasalukuyan ay may diskusyon kasama ang PhilHealth upang maitaas pa ang subsidiya para sa expanded newborn screening nang sa gayon ay maraming bata ang maisailalim dito.

Paanog Isinasagawa ang Newborn Screening Test?
Ayon sa pag-aaral ay nararapat na isagawa ang newborn screening makalipas ang 24 oras pagkapanganak. Kumukuha ng ilang patak ng dugo mula sa sakong ng sanggol at inilalagay ito sa isang espesyal na papel (filter card) na nagmumula sa Newborn Screening Center. Mga doktor, nars, medical technologist at nasanay na mga kumadrona ang mga maaaring kumuha ng dugo para sa newborn screening. Mahalagang may kasanayan ang kukuha ng dugo mula sa sanggol upang maiwasan ang pag-uulit ng newborn screening.

Saan maaaring magpa-Newborn Screening Test?
Maaaring sumailalim sa newborn screening ang mga sanggol sa mga ospital, lying-in clinic o paanakan, mga health center at pribadong klinik. Maaaring makuha ang resulta ng newborn screening test pagkatapos ng 7-14 working days pagkatanggap sa Newborn Screening Center. Ang mga positibong resulta ay agad na ipinapaalam sa mga magulang. Ang positibong resulta ay nangangahulugan na kailangang masuri at matingnan ng doktor ang sanggol upang mabigyan ng tamang gamutan. Ang mga negatibong resulta ay nangangahulugan na normal ang bata at wala siyang congenital metabolic disorder.

Newborn Screening Centers sa Pilipinas

Newborn Screening Center- NIH 
Rm. 102, Building H, 
UP Ayala Land TechnoHub Complex 
Commonwealth Avenue, Brgy. UP Campus Diliman, Quezon City 1101

For Regions I, II, III & CAR
Angeles University Foundation Medical Center
MacArthur Highway, Barangay Salapungan, Angeles City
Email: nsc@aufmc.org
Contact Numbers: (045) 624 6502-03

For Visayas
West Visayas State University Medical Center
E. Lopez St., Jaro, Iloilo City  nscvis@gmail.com
Contact Number: (033) 329-3744

For Mindanao
Southern Philippines Medical Center
J.P. Laurel Avenue, Davao City
Contact Numbers: (082) 226-4595 / 224-0337
Telefax: (082) 227-4152
Mobile: 09088917807

For Region IVA
Daniel O. Mercado Medical Center
3rd Flr. DMMC-HIS Bldg., 143 Narra St., Mountview Subd.
Tanauan City
Contact Numbers: (043) 7027715 / 19

References
1. ILIGTAS ANG INYONG ANAK Sa Mental Retardation Brochure.
2. Mga Dapat Alamin ukol sa EXPANDED NEWBORN SCREENING Para sa mga Magulang Brochure.
3. Facilitators Guidebook: Newborn Screening in the Communities

You Might Also Like

0 comments

Twitter Feed