h(INA)nakit

7:54:00 AM

Source: http://c0.thejournal.ie/media/2013/05/newborn-babies-save-our-children-report-2-390x285.jpg

h(INA)nakit
Ourlad Alzeus G. Tantengco


Anghel na walang langit
Taguri sa aking abang paslit
Pagkalinga ng ina sa aki’y ipinagkait
Namuhay sa mundong puno ng pasakit.

Dugo at laman na nagmula
Sa sinapupunan ng aking ina,
Isang musmos na walang kalaban-laban
Bakit nagawang buhay ko ay pagtangkaan?

Basta nalang itinapon ng aking ina
Sa tumpok ng mga basura
Mabuti kung sa aki’y may makakita
Bago pa man ako malagutan ng hininga

Marami kaming mga musmos
Na kinandili ng basurahan
Sa nagdaang mga panahon
Kailan kaya ito matatapos?

Masakit mang isipin at tanggapin
Kabuktututang umiiral sa lipunan,
Hindi lahat ng ina marunong magpakaina
Hindi lahat kayang akuin ang responsibilidad

Hindi dahilan ang kahirapan
O masyado pang maaga at walang kahandaan,
Huwag ikatwirang wala pa sa hustong gulang,
Magpakatao at matutong manindigan.

Kung sa Diyos ika’y walang takot,
At ipagpatuloy ang kaisipang baluktot,
Makatakas ka man sa ating batas at hustisya,
Siguradong ‘di ka patatahimikin ng iyong konsensya.

Higit sa buhay ang magiging kabayaran
Sa ginawa mong malaking kasalanan,
Sana ika’y magsisi sa ibinigay mong pasakit,

Humingi ng tawad sa idinulot mo sa aking hinanakit.

You Might Also Like

0 comments

Twitter Feed