16,000 Pilipinong sanggol ang namamatay kada taon dahil sa hindi nakainom ng gatas ng ina.

7:36:00 PM


Hindi lang nagbibigay ng tamang nutrisyon ang gatas ng ina. Ito rin ay nagbibigay ng proteksyon sa mga sanggol laban sa mga sakit. Ang gatas ng ina ay pumuprotekta sa bituka at tiyan ng sanggol mula sa mapaminsalang mikrobyo na maaaring magdulot ng sakit tulad ng diarrhea. Kapag hindi nabreastfeed ang sanggol o kaya ay binigyan ito ng ibang pagkain bukod sa breastmilk sa loob ng unang anim na buwan, mawawala ang protective barrier sa bituka mula sa gatas ng ina at ito ay maaaring magdulot ng impeksyon na maaaring ikamatay ng sanggol.

You Might Also Like

0 comments

Twitter Feed