Paano Ba Nagkakaroon ng Hepatitis A Infection?

3:45:00 AM


Paano Ba Nagkakaroon ng Hepatitis A Infection?

Ang Hepatitis A ay isang nakakahawang sakit sa atay na dulot ng hepatitis A virus. Madalas na nakukuha ang hepatitis A mula sa kontaminadong pagkain o tubig o mula sa close contact sa isang taong apektado ng hepatitis A. Ang mga mild cases ng hepatitis A ay hindi kailangan ng gamutan at kusang gumagaling nang walang nararanasang pagkasira sa atay. Ang kalinisan sa katawan at pagkain ay mabisang proteksyon laban sa hepatitis A.

Madalas na lumalabas ang sintomas ilang linggo matapos makuha ang hepatitis A virus. Ang mga sintomas ay ang mga sumusunod: labis na pagkapagod, pagkahilo, pagsusuka, pananakit ng tiyan lalo na sa kanang bahagi kung nasaan ang atay, clay-colored na dumi, walang ganang kumain, lagnat, dark urine, pananakit ng joints at paninilaw ng balat at mata.

Kung ikaw ay mayroong hepatitis A, makakaranas ka ng mga sintomas ng ilang linggo hanggang ilang buwan. Ngunit hindi lahat ng mayroong sakit na ito ay nakakaranas ng sintomas. Kung mayroon ka ng mga sintomas na nabanggit, kumonsulta agad sa iyong doktor.

Iba-iba ang paraan kung paano makukuha ang hepatitis A: 
  1. Pagkain ng mga pagkain na nahawakan ng isang taong may hepatitis at hindi naghugas ng kamay matapos dumumi 
  2. Pag-inom ng kontaminadong tubig 
  3. Pagkain ng hilaw na shellfish mula sa tubig na kontaminado ng sewage
  4. Pagkakaroon ng close contact sa taong infected ng hepatitis A 
  5. Pakikipagtalik sa isang taong may hepatitis A virus.

Iwasan ang mga nabanggit upang maiwasan ang pagkakaroon ng hepatitis A virus.

You Might Also Like

0 comments

Twitter Feed