Over-the-counter Drugs Para sa Sipon, Hindi Ligtas Para sa Bata (2 years old at pababa)

5:44:00 PM


Over-the-counter Drugs Para sa Sipon, Hindi Ligtas Para sa Bata (2 years old at pababa)

Ang mga over-the-counter na gamot para sa ubo at sipon ay hindi recommended sa mga batang edad dalawang taong gulang at pababa. Kahit na sa mga batang mas matanda sa dalawang taon, hindi pa rin 100% na ligtas ang pag-inom nito. Paano nga ba dapat gamutin ang ubo at sipon ng mga bata?

HIndi lubusang nagagamot ng mga over the counter na gamot ang sipon. Hindi ito tuluyang napapagaling o napapabilis ang pagkawala ng sakit. Mayroon ding serious side effects ang paggamit nito tulad ng pagbilis ng tibok ng puso at kombulsyon.Hinihikayat ang publiko ng Food and Drug Administration na huwag painumin ng gamot sa ubo at sipon ang mga batang edad dalawang taong gulang at pababa.

Kasalukuyan pang inaaral kung ligtas ba talaga ang mga gamot na ito sa mga batang higit sa dalawang taong gulang. Huwag bigyan ang inyong anak ng gamot na may parehong active ingredient tulad ng antihistamine, decongestant at pain reliever. Maaaring mauwi ito sa accidental overdose sa gamot.

Huwag ding bibigyan ng antibiotics ang mga bata kung mayroon silang sipon. Ang antibiotics ay epektibo lamang sa mga bacterial infections. Ang sipon ay dulot ng virus kaya walang epekto ang antibiotics dito. Makakasama lang sa bata kapag gumamit ng antibiotics.

Para matulungan ang mga bata sa kanilang sipon, sundin ang mga nabanggit:
  1. Kailangan ng sapat na tubig o sabaw upang matulungan na lumuwag ang paghinga. Maiinit na inumin tulad ng tsaa o soup ay makakatulong na lumuwag ang daanan ng hangin. 
  2. Kung mayroong cool-mist humidifier, gamitin ito upang lumuwag ang paghinga ng mga bata. 
  3. Para sa mga baby, maaaring gumamit ng suction bulb upang mailabas ang sipon. 
  4. Para sa mas matandang mga bata, maaaring gumamit ng saline nasal drops upang lumuwag ang daanan ng hangin. 
  5. Pinakamahalaga sa lahat, kailangan ng sapat na pahinga at tulog.

Mainam pa rin na ikonsulta muna sa doktor bago magbigay ng gamot. Mas sigurado kung galing mismo sa doktor ang reseta.

You Might Also Like

1 comments

Twitter Feed