Mga Dapat Gawin Kung Ikaw ay Nakakaranas ng Cyberbullying

8:30:00 AM


Mga Dapat Gawin Kung Ikaw ay Nakakaranas ng Cyberbullying

Ayon sa pag-aaral, pito sa kada sampung kabataan edad 18 taong gulang pababa ang nakakaranas ng cyberbullying. Iba't iba ang uri at paraan ng cyberbullying. Ang ibig sabihin ng cyberbullying ay ang paggamit ng mga digital technologies upang ipahiya, saktan, abusuhin o takutin ang isang tao. Kahit sino ay maaaring maging biktima ng cyberbullying kahit ano pang edad o estado sa buhay. Maging ang mga artista at pulitiko ay nakakaranas ng cyberbullying. 

Ang pinakamahalaga ay malaman mo kung paano mo ihahandle ang cyberbullying. Narito ang ilang mga tips ng mga dapat gawin kapag ikaw ay naging biktima ng cyberbullying:
  1. Huwag patulan ang mga masasamang bagay na sinabi sa iyo sa internet. Huwag gumanti sa mga taong nagsasagawa ng cyberbullying dahil lalo lang lalala ang away sa social media. 
  2. Kumuha ng screenshot ng mga comments, posts o messages na sa palagay mo ay klase ng cyberbullying. Magkaroon ng record ng mga ito.
  3. Ireport o iblock ang taong gumagawa ng cyberbullying. Mayroong report o block button ang mga social media sites tulad ng Facebook.
  4. Maging bukas o magkwento sa mga taong komportable kang kausap. Makakatulong na may nakakausap at napagsasabihan ka ng iyong nararamdaman kung ikaw ay nabiktima ng cyberbullying. Hindi ka nag-iisa at may mga taong nais tumulong sa iyo. 
  5. Alamin kung malala ba o seryoso ang nararanasan mong cyberbullying. Tingnan kung simpleng panunukso o pag-iinis ang o nakakasira na ito ng iyong reputasyon at pagkatao. Kung simple lang ay maaaring iblock o ireport na lamang ito. 
  6. Kung ang taong gumagawa ng cyberbullying ay kasama mo sa paaralan, isumbong ito sa inyong guro o guidance counselor. Kung ang taong ito ay pinagbabantaan ang iyong buhay, magsumbong agad sa iyong mga magulang at pulis upang maprotektahan ang iyong buhay. 
  7. Gawing pribado ang settings ng iyong social media account. Huwag tumanggap ng mga friend requests mula sa mga taong hindi mo kilala ng personal. May mga taong nagpapanggap lamang sa mga social media sites kaya maging maingat sa pagtanggap ng mga friend requests. 
  8. Makakatulong kung mayroong mas matanda tulad ng guro na makakasama sa pag-uusap sa pagitan mo at ng taong gumagawa ng cyberbullying sa iyo. Marahil ay nakakatakot na magkaroon ng face-to-face na pag-uusap pero makakatulong ito upang masolusyunan ang problema ng cyberbullying.
  9. Intindihin pa rin ang mga taong gumagawa ng cyberbullying. Ang mga taong nambubully ay kadalasan mga taong hindi masaya at insecure sa kanilang buhay. Alalahanin na maaaring may masakit na pinagdadaanan ang isang taong nambubully at kailangan din nila ng tulong at suporta.

Para malaman kung ang iyong anak ay nabibiktima na ng cyberbullying, tingnan ang mga senyales tulad ng depression, anxiety, laging takot o galit, ayaw nang pumasok ng bata sa paaralan, bumababa ang grades sa school, ayaw nang makipagkaibigan o natatakot nang gumamit ng computer. Labis na makakaapekto sa isang bata kung hindi masosolusyunan ang cyberbullying. Para sa mga magulang o guardians, aging kausapin at kamustahin ang inyong mga anak upang malaman kung sila ay biktma ng cyberbullying. Gayundin naman kung ang inyong anak ang cyberbully, mahalaga ang open communication upang matulungan ang bata, siya man ang cyberbully o siya ang biktima ng cyberbullying.

You Might Also Like

0 comments

Twitter Feed