First Aid Tips Para sa Mga Sugat at Gasgas

5:44:00 PM


First Aid Tips Para sa Mga Sugat at Gasgas

Narito ang ilang mga steps na dapat gawin kapag ikaw ay nasugat o nagasgas.
  1. Hugasan ang iyong mga kamay ng sabon at malinis na tubig upang hindi maimpkesyon ang iyong sugat kapag hinawakan mo it. 
  2. Kailangang patigilin ang pagdudugo ng sugot. Kadalasan ay kusa itong titigi ngunit kung ayaw tumigil, maglagay ng bahagyang pressure gamit ang malinis na bandage o tela at itaas ang sugat. 
  3. Linisin nang mabuti ang sugat gamit ang malinis na tubig. Linisin ang paligid ng sugat gamit ang sabon. Huwag hayaang malagayan ng sabon ang sugat at maaari itong magdulot ng iritasyon. Kung may mga dumi pa rin sa sugat pagkatapos linisan, gumamit ng malinis na tweezers para alisin ito. Hindi na kailangang gumamit ng hydrogen peroxide, iodine o iodine-containing cleanser kung nalinis naman nang mabuti dahil maaari pa itong magdulot ng iritasyon. 
  4. Kung mayroong antibiotic cream, pahiram ang sugat upang maiwasan ang impeksyon. May mga antibacterial ointment na nagdudulot ng rash, kapag nakaranas nito ay itigil ang paggamit nito. 
  5. Kung minor o maliit lang ang iyong sugat, huwag na itong takpan dahil makakatulong ang air exposure sa mabilis na paggaling ng sugat. Kapag mlalim ang sugat, lagyan ito ng bandage upang maiwasan ang impeksyon.
  6. Palitan ang bandage o dressing ng sugat at least once a day o kung kailan basa at madumi na ito. Kapag medyo magaling na ang sugat, maaaring hindi na ito takpan dahil makakatulong ang air exposure sa paggaling ng sugat. 
  7. Kung malalim ang iyong sugat atmay kita nang mga taba o muscles sa sugat, kailangan itong tahiin upang hindi magpeklat ng sobra at hindi rin maimpeksyon. 
  8. Kung hindi gumagaling ang sugat, kumonsulta sa iyong dokor lalo na kung ito ay namumula, hindi nawawala ang sakit, naglalabas ng nana, mainit at namamaga pa. 
  9. Kung ikaw ay wala pang tetanus shots sa loob ng limang taon at malalim ang iyong sugat o marumi ang nakasugat sa iyo, agad na magpabooster shot ng tetanus.

You Might Also Like

0 comments

Twitter Feed