First Aid Kapag Nakaranas ng Jellyfish Sting

5:04:00 AM


First Aid Kapag Nakaranas ng Jellyfish Sting

  1. Iahon mula sa tubig. 
  2. Hugasan ng tubig-alat para madeactivate ang mga stinging cells. Maaari ring tanggaling ang tentacles sa pamamagitan ng pagkayod ng balat gamit ang credit card o plastic object. Pagkatapos matanggal ang tentacles, ibabad sa mainit na tubig (40 to 45°C) sa loob ng 20 minuto. Maaari ring mag hot shower.
  3. Gumamit ng hydrocortisone cream o oral antihistamine para mawala ang pangangati at pamamaga. 
  4. Kapag hindi naman malala ang sting, maaaring gumamit ng ice packs o over the counter pain reliever upang mawala ang pamamaga at sakit. Linisin ang sugat tatlong beses sa isang araw at maglagay ng antibiotic ointment. Para sa malalang reaction, maaaring mahospital ang pasyente at kailanganin ng anti-venom para sa box jellyfish stings.

Huwag lagyan ng ihi o suka. Bagamat may mga pagkakataon na nakakatulong itong maalis ang sakit mula sa jellyfish sting, paiba-iba ang epekto nito depende sa klase ng jellyfish na naka-sting sa isang tao. Maaaring mapalala pa nito ang sintomas kapag nagkataon.

Dalhin agad sa hospital kapag ang tao ay nagkaroon ng severe allergic reaction, nakakuha ng sting mula sa box jellyfish at higit sa isang kamay o paa ang apektado ng jellyfish sting.

You Might Also Like

0 comments

Twitter Feed