Bacon Pa More? Alamin Mo Muna ang Harmful Effects ng Too Much Bacon

12:46:00 AM


Bacon Pa More? Alamin Mo Muna ang Harmful Effects ng Too Much Bacon

Kung ikaw ay walang sakit, ayos lang kumain ng bacon basta kaunti lang at hindi araw-araw. Ngunit kung ikaw ay may mataas na risk na magkaroon ng sakit sa puso at high blood pressure, basahin mo muna ang health risks ng pagkain ng sobrang daming bacon bago ka kumain nito.

  1. Mayroon itong nitrites na nagdudulot ng cancer sa mga animal studies. Ayon sa pag-aaral na nailimbag sa American Journal of Clinical Nutrition, ang nitrates at nitrites sa pagkain ay linked sa pagkakaroon ng cancer at infant methemoglobenemia. Ang bacon ay madalas na may sodium nitrite na ginagamit upang mapabaha ang buhay ng bacon at di agad mapanis. Ayon sa University of Minnesota Extension, ang sodium nitrite ay nagiging nitrosamines na nakitang nagdudulot ng cancer sa animal studies. Kapag iniluto ang bacon sa sobrang init na kalan, mas marami ang nailalabas na nitrosamines mula dito. Isang pag-aaral sa Taiwan ang nakakita na ang pagkain ng processed meats ay nagdudulot ng mataas na risk na magkaroon ng leukemia ang isang bata. Isang pag-aaral sa Australia ang nakakita na ang mga babaeng kumakain ng processed meats ay may mas mataas na risk na magkaroon ng ovarian cancer.
  2. Mataas ang fat content ng bacon. 68% ng calories mula sa bacon ay mula sa fat o taba. Kalahati nito ay saturated fats. Ayon sa mga pag-aaral ang pagkain na mataas sa saturated fats ay nagdudulot ng mataas na risk ng pagkakaroon ng sakit sa puso at stroke.
  3. Ang pagkain ng maraming bacon at processed meats ay nagdudulot ng lower sperm count. Kaya kung ikaw ay lalaki at nagbabalik nang makabuntis, bawasan ang pagkain ng bacon. Ayon sa pag-aaral ng Harvard School of Public Health, ang mga lalakeng kumakain ng processed meats tulad ng hamburger, hotdogs at bacon ay mayroong mas mababang sperm concentration at morphology.
  4. Karamihan sa mga bacon ay may sobrang taas na sodium content. Ayon sa USDA National Nutrient Database, ang isang slice ng bacon ay ma 194mg ng sodium. Ang recommended sodium intake kada araw ay naglalaro sa 1500mg hanggang 2300 mg. Kung kakain ng bacon, piliin ang mga low-sodium bacon varieties. Ayon sa pag-aaral ng Harvard School of Public Health, ang isang tao na kumakain ng 2-ounce serving ng processed meat tulad ng bacon ay may mas mataas na risk na magkaroon ng type 2 diabetes dahil sa mataas na sodium at nitrate content.

May ilang healthy ways pa rin naman para makakain ng bacon. Laging tanggalin ang sobrang mantika sa bacon sa pamamagitan ng paggamit ng tissue. Piliin ang low-sodium na bacon. Huwag na itong lagyan pa ng extra salt o seasoning. Mas mabuti rin ang turkey bacon kaysa pork o beef bacon dahil mas mababa ang fat, sodium at overall calorie nito. Ngunit hangga't kayang iwasan o bawasan ang pagkain nito ay gawin natin.

You Might Also Like

0 comments

Twitter Feed