Nakakapagpataas ba ng Timbang ang Beta Blockers (Gamot sa Hypertension)?

7:53:00 PM


Nakakapagpataas ba ng Timbang ang Beta Blockers (Gamot sa Hypertension)?

Ang pagbigat ng timbang ay isang side effect ng ilang mga beta blockers lalo na ang mga naunang gamot tulad ng atenolol (Tenormin) at metoprolol (Lopressor, Toprol-XL). Ang kadalasang pagbigat ng timbang ay hindi lalampas sa 4 pounds o 2 kilo.

Ang mga bagong beta blockers tulad ng carvedilol (Coreg) ay hindi nagdudulot ng pagbigat ng timbang. Maaaring bumigat sa unang linggo ng pag-inom ng beta blockers at pagkatapos ay mawawala din. Ang mga beta blockers na nagdudulot ng pagbigat ng timbang ay hindi ipinapainom liban na lang kung hindi gumagana dito ang ibang beta blockers na hindi nagdudulot ng pagbigat ng timbang. Ibinibigay lang din to kung mayroong sakit sa puso ang isang tao at kailangan niyang inumin ang beta blockers.

Ginagamit ang beta blockers upang gamutin ang ilang mga sakit tulad ng high blood pressure, heart failure, migraines, glaucoma at anxiety. Hindi pa rin tiyak ng mga doktor kung bakit nagdudulot ng pagbigat ng timbang ang mga beta blockers. Ang posibleng dahilan ay ang pagbagal ng metabolism. Kung ikaw din ay nagpalit ng gamot mula sa water pill (diuretic) patungo sa beta blocker bilang gamot sa iyong high blood pressure, maaaring bumigat ang iyong timbang.

Kung ikaw ay may heart failure at umiinom ka ng beta blockers, agad na sabihin sa iyong doktor kung bumigat ang iyong timbang ng higit pa sa 2 kilo lalo na kung patuloy ang iyong pagbigat pagkatapos ng isang linggo ng pag-inom ng beta blockers. Maaari itong maging indikasyon ng pagdami ng tubig sa iyong paa, tiyan at dibdib at ito ay senyales na lumalala ang iyong heart failure.

You Might Also Like

0 comments

Twitter Feed