Dobleng Hamon sa Kalusugan ng Diabetes at Menopause

7:12:00 AM


Dobleng Hamon sa Kalusugan ng Diabetes at Menopause

Ang pagkakaroon ng diabetes at menopause ay maaaring magdulot ng iba't ibang pagbabago sa katawan ng isang babae. Narito ang mga maaaring maranasan na pagbabago at kung paano ito makokontrol.
 1. Pagbabago sa sugar level. Ang hormones na estrogen at progesterone ay nakakaapekto sa kung paano nagrerespond ang cells ng isang tao sa insulin. Pagkatapos ng menopause, ang pagbabago sa hormone level ng estrogen at progesterone ay magdudulot ng fluctuations sa blood sugar level. Maaaring makaranas ng iba't ibang sugar level kumpara noong hindi pa nagmemenopause. Kapag hindi nakontrol ang blood sugar level ay mas nagiging mataas ang risk ng pagkakaroon ng komplikasyon mula sa diabetes.
 2. Pagbigat ng timbang. May mga babaeng bumibigat o tumataas ang timbang pagkatapos ng menopause. Maaari itong magdulot ng mas mataas na pangangailangan sa insulin o oral diabetes medication.
 3. Impeksyon. Kahit na bago pa magmenopause ang isang abbae, ang mataas na level ng blood sugar ay nagkocontribute sa pagkakaroon ng impeksyon sa vagina at daanan ng ihi. Pagkatapos ng menopause - kung kailan bababa na ang level ng estrogen ay mas magiging madali na para sa mga bacteria at yeast na mabuhay at dumami sa daanan ng ihi at ari ng babae - tumataas ang risk ng pagkakaroon ng impeksyon.
 4. Problema sa pagtulog. Pagkatapos ng menopause, ang pagkakaroon ng hot flashes at night sweats ay maaaring makaapekto sa tulog ng mga babae. Ang kakulangan ng sapat na tulog ay maaaring magdulot ng pagbabago sa blood sugar level at maaaring maging mas mahirap itong kontrolin. 
 5. Problema sa pakikipagtalik. Ang pagkakaroon ng diabetes ay maaaring magdulot ng pagkasira ng mga nerves sa ari ng babae. Ito ay maaaring makaapekto sa arousal at orgasm ng isang babae. Ang panunuyo ng vagina ng isang babae, isang sintomas ng menopause, ay maaaring magdulot din ng pananakit kapag nakikipagtalik.

Mga Maaaring Gawin Upang Maiwasan ang Mga Hamon sa Kalusugan ng Diabetes at Menopause
 1. Magkaroon ng healthy lifestyle. Ang simpleng pagkain ng masusustansyang pagkain at pagkakaroon ng regular na ehersisyo ay makakatulong sa pagkontrol ng diabetes. 
 2. Palaging icheck ang iyong blood sugar. Magkaroon ng talaan ng iyong blood sugar level at mga sintomas na iyong nararamdaman. Makakatulong ito upang maiadjust ang diabetes treatment kung kinakailangan. 
 3. Kumonsulta sa iyong doktor kung kailangan mo ng adjustment sa iyong gamot sa diabetes. Kung ang iyong average blood sugar ay patuloy na tumataas, kailangan na itaas din ang dosage ng iyong gamot o baka kailangan ng bagong gamot. Kung masyado namang bumababa ang iyong blood sugar, baka kailangang ibaba ang iyong dosage ng gamot. Kumonsulta sa iyong doktor. 
 4. Tanungin ang iyong doktor kung kailangan mo ng gamot para bumaba ang iyong cholesterol. Kung ikaw ay mayroong diabetes, mataas ang posibilidad na magkaroon ka ng sakit sa puso. Lalong tataas ang risk na ito kapag ikaw ay nagmenopause. Para maiwasan ito, kumain ng masustansyang pagkain at mag-ehersisyo. Kumonsulta sa doktor kung kailangan mo ng gamot para bumaba ang cholesterol. 
 5. Kumonsulta sa doktor kung nakakaranas ng sintomas ng menopause. Kung ikaw at nakakaranas ng hot flashes, vaginal dryness, pagbaba ng sexual response at iba pang sintomas ng menopause, alalahanin na may mga gamutan para dito.

You Might Also Like

1 comments

 1. Each year, 11,000 People Saw Their Diabetes Mysteriously REVERSED, But Even Their Doctors Couldn’t Say Why

  Until a rogue diabetes researcher solved this decades-old medical mystery…

  Start using his natural, at-home treatment to reverse your Diabetes without medication.

  For more info please click on the following link: How To Heal Diabetes.

  Talk soon.

  ReplyDelete

Twitter Feed