Blood Pressure Chart: Alamin Kung Normal ba ang Iyong Blood Pressure

10:14:00 AM


Blood Pressure Chart: Alamin Kung Normal ba ang Iyong Blood Pressure

Ang blood pressure chart na ito ay makakatulong upang malaman mo kung ang iyong blood pressure ay nasa healthy level pa o masyado nang mataas at kailangan mo na ng lifestyle changes o gamutan.

May apat na klase ng blood pressure readings. Ang level ng iyong blood pressure ay magsasabi kung anong klaseng gamutan ang iyong kailangan. Para makakuha ng accurate na blood pressure reading kailangan ay makuha ng doktor ang iyong average blood pressure readings ng tatlo hanggang limang beses.

Kung ikaw ay malusog na adult at may edad na mas mababa sa 60 o kung ikaw ay may chronic kidney disease, diabetes at sakit sa puso, kailangang mas mababa sa 140/90 mm Hg ang iyong blood pressure. Kung ikaw ay malusog na adult at may edad na 60 pataas, ang iyong treatment goal ay magkaroon ng mas mababa sa 150/90 mm Hg na blood pressure.

Kung ikaw ay mayroong normal na blood pressure, panatilihin ang iyong healthy lifestyle upang mapigilan ang pagkakaroon ng high blood pressure at mga komplikasyon nito. Kung ikaw naman ay may mataas na blood pressure, ang pagkakaroon ng healthy lifestyle kasama ang iyong gamutan ay makakatulong upang makontrol ang blood pressure at maiwasan ang pagkakaroon ng life-threatening na komplikasyon.

You Might Also Like

0 comments

Twitter Feed