Paano Malalaman Kung Mayroon Kang Anemia?

9:34:00 AM


Paano Malalaman Kung Mayroon Kang Anemia?

Ang anemia ay kondisyon kung saan kulang ang malulusog na red blood cells na siyang nagdadala ng oxygen at nutrients sa katawan. Ang mga taong may anemia ay laging nakakaramdam ng pagod at panghihiga. Marami ang klase ng anemia. Maaaring panandalian lamang ito o pangmatagalan, malala o hindi malala.

Sintomas ng Anemia 
1. Pagkapagod
2. Panghihina
3. Maputla o naninilaw ang balata
4. Iregular na tibok ng puso
5. Kinakapos ng hininga
6. Nahihilo
7. Pananakit ng dibdib
8. Nanlalamig na kamay at paa
9. Sumasakit sa ulot

Risk Factor Para sa Anemia
Kadalasang mataas ang risk na magkaroon ng anemia ang mga taong kulang sa vitamin B12 at iron, mayroong intestinal disorders tulad ng Crohn's disease at celiac disease, mga babaeng nireregla, buntis, may family history ng anemia at mga matatandang may edad na 65 pataas.

You Might Also Like

0 comments

Twitter Feed