Itanong Mo Ito sa Sarili Mo Bago Uminom ng Pain Relievers

7:37:00 PM


Itanong Mo Ito sa Sarili Mo Bago Uminom ng Pain Relievers

Sigurado ka ba na safe para sa iyong kalusugan ang pag-inom ng mga pain relievers tulad ng acetaminophen, aspirin, ibuprofen at naproxen? Ayon sa US Food and Drug Administration, ang pag-inom ng pain relievers tulad ng ibuprofen at naproxen ay maaaring magpataas ng risk ng pagkakaroon ng atake sa puso at stroke.

Hindi naman ito nangangahulugan na huwag na tayong gumamit ng pain relievers. Kailangan pa rin ang pain relievers upang maibsan ang sakit na nararamdaman ng mga may sakit. Ngunit bago ka uminom ng pain relievers, itanong mo muna ito sa iyong sarili:

1. Ano ang ibang sakit ang meron ka?
Alamin muna kung makakasama ang pag-inom ng pain reliever sa iyong kalusugan. Kung mayroon kang problema sa digestive system tulad ng ulcer, kumonsulta muna sa doktor bago uminom ng pain relievers. Kung mayroong sakit sa bato o sumasailalim sa dialysis, kumonsulta muna sa doktor dahil pinapabagal ng pain relievers (NSAIDs) ang dalo ng dugo papunta sa kidney. Gayun din ang mga sumailalim sa heart bypass surgery. Kung mayroon kang sakit sa atay, iwasan ang pag-inom ng acetaminophen dahil nakakasira ito ng atay.

2. Anong ibang gamot ang iyong iniinom?
Kung ikaw ay umiinom ng blood thinner tulad ng warfarin, ang pag-inom ng pain reliever ay maaaring magdulot ng pagdudugo. Kung umiinom ng gamot para sa sakit sa puso, siguraduhing kumonsulta muna sa doktor bago uminom ng pain relievers.

3. Bakit mo kailangan uminom ng pain relievers?
Huwag basta-basta uminom ng pain reliever hanggang kaya pang tiisin ang sakit. Kung kailangang uminom ng gamot, siguruhin na inumin ang pinakaepektibo na gamot at mas mababa ang dose. Wag abusuhin ang paggamit ng pain relievers. Inumin lang ito kung kailangan upang maiwasan ang masamang epekto sa iyong kalusugan.

You Might Also Like

0 comments

Twitter Feed