Hindi Nakakahawa ng HIV ang Paggamit ng Mga Baso, Kubyertos at Telepono na Ginamit ng Taong HIV+

5:44:00 PM


Hindi Nakakahawa ng HIV ang Paggamit ng Mga Baso, Kubyertos at Telepono na Ginamit ng Taong HIV+

Mahigit 30 taon nang nababalot ng mga myths at misconception ang HIV/AIDS. Ang mga misconceptions na ito ay nagdudulot ng stigma. Ito ay nagreresulta sa lalong pagtaas ng kaso ng HIV dahil nahihiya ang mga taong magpasuri sa espesyalista. Sama-sama nating buwagin ang mga maling kaalaman tungkol sa HIV/AIDS.

Tandaan na hindi ka magkakaroon ng HIV sa pamamagitan ng paggamit ng baso, kutsara, tinidor o telepono na ginamit ng tao na may HIV/AIDS. Wakasan na natin ang HIV stigma upang maraming tao ang mahikayat na magpasuri para sa HIV.

You Might Also Like

0 comments

Twitter Feed