Mga Common Misconceptions Kung Paano Nahahawa ng HIV/AIDS

12:30:00 AMMga Common Misconceptions Kung Paano Nahahawa ng HIV/AIDS 
by Ourlad Alzeus G. Tantengco (Medical Student, UP College of Medicine)
Source: Cleveland Clinic

Halos 1.1 milyong tao edad 13 pataas ang mayroong HIV infection and AIDS. Maraming common misconception ukol sa pagkakaroon ng HIV/AIDS ang dapat itama. Narito ang mga paraan kung paano nahahawa sa HIV/AIDS at narito rin ang mga paraan kung saan hindi ka mahahawa ng HIV/AIDS.

Makakakuha ka lang ng HIV infection kung ang body fluids (semilya, dugo, breast milk) ng isang lalake o babaeng may HIV ay mapunta sa iyong dugo. Ang HIV ay makakapasok sa iyong dugo sa pamamagitan ng sugat sa balat o sa bibig, anus at ari (penis at vagina).

Ang isang tao na apektado ng HIV ay maaaring magmukhang malusog pa rin ngunit nakakapagkalat na rin ito ng HIV infection. Ang isang buntis nababae na may HIV ay maaari ring maipasa ang infection sa kanyang anak. Isa pa sa madalas na paraan nang pagkahawa ng HIV infection ay ang paggamit ng iisang karayom ng mga injectable drug users. Ang pagkakaroon din ng unprotected sex o hindi paggamit ng condom sa pakikipagtalik ay pangunahing sanhi ng pagkakaroon ng HIV infection na maaaring mauwi sa AIDS.

Hindi ka magkakaroon ng HIV/AIDS sa pamamagitan ng paghawak, pagyakap o pagiging malapit sa isang tao na mayroong HIV/AIDS. Ang paggamit ng paliguan, swimming pool at water fountain kasama ang isang taong may HIV/AIDS ay hindi rin magdudulot ng pagkahawa ng HIV/AIDS. Ang paggamit ng baso, tinidor at kutsara at telepono ng isang taong may HIV/AIDS ay hindi rin magdudulot ng pagkahawa ng sakit. Ang insect bites ay hindi rin magdudulot gn HIV. Ang paggamit ng exercise equipment sa gym na ginagamit din ng taong may HIV ay hindi magdudulot ng pagkakaroon ng HIV.

You Might Also Like

0 comments

Twitter Feed