Caffeine: Nakakaalis o Nakakapagpalala ng Headches at Migraine?

12:29:00 AM


Caffeine: Nakakaalis o Nakakapagpalala ng Headches at Migraine?
by Ourlad Alzeus G. Tantengco (Medical Student, UP College of Medicine)

Nakakatulong Mawala ang Headaches
Nakakatulong ang kape na maibsan ang sakit mula sa headache o migraine. Ang caffeine na taglay ng kape ay isang pain reliever. Tinutulungan ng caffeine na bawasan ang inflammation na nagbibigay ginahawa sa may headache. Mas mabilis din ang bisa ng mga gamot tulad ng aspirin, ibuprofen at acetaminophen kapag sinamahan ito ng caffeine mula sa kape.

Nagdudulot ng Headaches
May pagkakataon naman na nagdudulot ng sakit sa ulo ang pag-inomng kape. Dahil pinapasikip ng caffeine ang mga ugat, kapag tumigil sa pag-inom ng kape, biglang babalik sa dating laki ang mga ugat at maaari itong magdulot ng headache.

Upang makatulong na mawala ang headache, obserbahan ang dami ng kape na iyong iniinom. Kapag madalas na nakakaranas ng headaches sa pag-inom ng kape, bawasan ang dami ng iniinom. Dapat ay mayroong sapat na oras ng pagtulog at uminom ng walong baso ng tubig kada araw. Kuamin ng masusustansyang pagkain at magehersisyo. Maaari ring subukan ang relaxation techniques, meditation at massage upang mawala ang sakit ng ulo.

You Might Also Like

0 comments

Twitter Feed