Paano Maprotektahan ang Pamilya Mula sa Tuberculosis?

7:40:00 PM


Dahil World TB Day ngayon, narito ang isang post tungkol sa mga paraan upang hindi makahawa at maiwasana nag pagkalat ng TB.

Ang TB o tuberculosis ay impeksyon na dulot ng bacteria na madalas naninirahan sa baga (pulmonary TB). Ang TB bacteria ay maaari ring kumalat sa ibang parte ng katawan at inatawag itong extrapulmonary TB. Ang TB ay kasama sa sampung pangunahing dahilan ng pagkamatay sa Pilipinas. 290,000 ang bagong kaso ng TB infections kada taon sa Pilipinas.

Ang mga may latent TB infections ay pinapayuhan ng mga doktor na uminom gamot upang hindi magkaroon ng active tuberculosis. Kung ikaw ay positibo sa sakit na tuberculosis at apektado ang iyong baga, maaari kang makahawa ng mga tao sa iyong paligid. Mahalaga na maiwasan ang pagkakaroon ng TB at mahawa ang iba.

Mga simpleng paraan para maprotektahan ang iyong pamilya at mga kaibigan. Kadalasan ay kailangan ng ilang linggo ng gamutan bago maging hindi nakakahawa ang TB ng isang tao. 
  1. Manatili sa bahay. Huwag pumasok sa trabaho at sa paaralan sa unang linggo ng gamutan para sa tuberculosis. Huwag matulog sa isang kwarto kasama ang ibang tao na walang sakit na TB sa unang linggo ng gamutan. 
  2. Magkaroon ng ventilation sa kwarto. Mas madaling kumalat ng tuberculosis kapag sarado at hindi mahangin sa kwarto. 
  3. Takpan ang bibig. Gumamit ng tissue o mask para takpan ang iyong bibig lalo na kung tumatawa, humahatsing at umuubo. Ilagay ang maruming tissue o mask sa isang supot at itapon sa basurahan. 
  4. Laging magsuot ng mask sa unang linggo ng gamutan para sa tuberculosis upang mabawasan ang posibilidad na mahawa ang mga tao sa iyong paligid.
Mahalaga na tapusin ang gamutan para sa Tuberculosis
Tapusin ang iyong gamutan para sa tuberculosis. Kapag itinigil ang gamutan o hindi tama ang pag-inomng gamot, maaaring magkaroon ng resistance ang bacteria na nagdudulot ng TB. Kapag nangyari ito, mas mahirap patayin at sugpuin ang TB infection.

Ang mga taong mas madaling magkaroon ng TB ay ang mga 
  1. May HIV infection (virus na nagdudulot ng AIDS) 
  2. Nagkaroon ng recent infection ng TB (sa loob ng nakaraang dalawang taon) 
  3. Mga gumagamit ngilegal na droga 
  4. Sanggol at mga bata 
  5. Matatanda 
  6. Mga may TB na hindi tinapos ang gamutan
Ang mga taong may kondisyon na nagpapahina ng resistensya ng katawan ay high risk na magkaroon ng TB.

You Might Also Like

0 comments

Twitter Feed