Epekto ng mga Energy Drinks sa Iyong Kalusugan

7:37:00 PM


Karamihan ng mga energy drinks ay mayroong mataas na caffeine content na nakapagbibigay ng panandaliang energy boost. Ang ibang energy drinks ay may mataas na asukal. Ang energy boost ay panandalian lamang at minsan ay nagdudulot ng ibang problem.

Halimbawa, ang mga energy drinks na may maraming asukal ay nagdudulot ng pagtaas ng timbang at ang energy drinks na maraming caffeine ay maaaring magdulot ng labis na pagkanerbyos, madaling mairita, insomnia o hirap sa pagtulog, mabilis na tibok ng puso at mataas ng blood pressure. Ilan pa sa mga risks na kaakibat ng pag-inom ng energy drinks ay caffeine overdose na magdudulot ng palpitations, high blood pressure, pagkahilo, pagsusuka at convulsion), type 2 diabetes, low birthweight, saki sa puso at utak sa mga bata, poor mental at dental health at obesity.

Ang paghahalo ng energy drinks sa alcohol ay maaari ring magdulot ng problema sa kalusugan. Mas napaparami ang naiinom na alkohol dahil hindi agad nakakaramdam ng pagkalasing.

Kung paminsan-minsan lang ang pag-inom ng energy drinks ay ayos lang sa kalusugan ngunit subukang limitahan sa 500mL kada araw ang pag-inom ng energy drinks. Kung laging nakakaranas ng panghihina o kawalang ng sigla at lakas, gumamit ng ibang pampaboost ng energy.

Pilitin na magkaroon ng sapat na oras ng pagtulog, magkaroon din ng regular physical activity at kumain ng masusustansyang pagkain. Kung hindi makatulong ang mga ito sa pagbabalik ng iyong sigla at lakas, kumonsulta na sa inyong doktor. Minsan ay senyales ang labis na pagkapagod o fatigue ng ibang sakit tulad ng hypothryoidism o anemia.

Kung mayroon kang sakit sa puso o high blood pressure, tanungin muna ang inyong mga doktor bago uminom ng energy drinks upang maiwasan ang komplikasyon. Ang mga teenagers at buntis ay maaari ding bawasan ang pag-inom ng mga energy drinks.

You Might Also Like

0 comments

Twitter Feed