Paano Makakaiwas sa End-Stage Kidney Failure?

12:14:00 AM


Huwag mo nang hintaying tuluyan itong masira, alagaan ang iyong bato.

Ang chronic kidney disease (chronic kidney failure) o sakit sa bato ay ang unti-unting pagkasira ng bato. Ang bato ang nagsasala ng mga dumi sa ating dugo at inilalabas ang mga dumi kapag tayo ay umiihi. Kapag lumala ang pagkasira ng bato, maaari itong magresulta sa pagkakaroon ng sobrang daming dumi sa ating katawan. Kapag ito ay napabayaan, maaaring mauwi sa end-stage kidney failure na nakamamatay kung hindi sasailalim sa dialysis o kidney transplant.

Ang gastusin sa pagpapagamot sa mga may sirang bato ay P300,000 hanggang P552,000 kada taon. Ang pangunahing sanhi ng kidney failure sa Pilipinas ay diabetes ayon sa Philippine Renal Disease Registry Annual Report. Kasunod nito ay pamamaga ng bato at high blood pressure.

Ano ang mga Sintomas ng Sakit sa Bato?

 1. Nahihilo. 
 2. Nagsusuka. 
 3. Madaling mapagod at nanghihina. 
 4. Hirap sa pagtulog. 
 5. Pagbabago sa dami ng ihi. 
 6. Nahihirapang mag-isip. 
 7. Madalas na namamanhid ang mga muscles. 
 8. Sinisinok lagi. 
 9. Namamaga o namamanas ang paa at ankle. 
 10. Palaging nangangati. 
 11. Pananakit ng dibdib. 
 12. Nahihirapang huminga. 
 13. Altapresyon.

Hindi specific ang mga sintomas ng sakit sa bato. Maaari ring maranasan ang mga sintomas na ito kung mayroon ibang sakit. Kadalasan ay nararanasan ang mga sintomas kapag malala na ang sira sa bato. Kung nakakaranas ng mga sintomas na nabanggit mainam na kumonsulta na sa inyong doktor. Kung mayroon kang ibang sakit na maaaring magpataas ng posibilidad na magkaroon ng sakit sa bato, kailangan laging magpatingin sa inyong doktor upang matingnan ang inyong blood pressure, ihi at dugo.

Ano ang mga Sakit na Maaaring Magdulot ng Pagkasira ng Bato?
Ang mga sakit na maaaring magresulta sa pagkasira ng bato ay ang
 1. Type 1 or type 2 diabetes. 
 2. High blood pressure. 
 3. Glomerulonephritis o pamamaga ng bato. 
 4. Interstitial nephritis o pamamaga ng mga kidney tubules. 
 5. Polycystic kidney disease. 
 6. Prolonged obstruction sa daanan ng ihi kapag may enlarged prostate, may kidney stones o cancer. 
 7. Vesicoureteral reflux. 
 8. Impeksyon sa bato.

Ano ang mga Risk Factors para sa Pagkasira ng Bato?
 1. Diabetes. 
 2. High blood pressure. 
 3. Sakit sa puso. 
 4. Paninigarilyo. 
 5. Katabaan. 
 6. Mataas na cholesterol. 
 7. Family history ng kidney disease.
 8. 65 taong gulang o mas matanda pa.

Iwasan ang mga modfiable risk factors na nabanggit upang makaiwas sa pagkasira ng bato. Sundin ng mabuti ang instruction sa pag-inom ng mga pain relievers. Ang labis na pag-inom ng mga gamot tulad ng aspirin, ibuprofen (Advil, Motrin IB) at acetaminophen (Tylenol) ay makakasira sa bato. Iwasan ang mga gamot na ito kung may sakit sa bato. Magkaroon ng tamang timbang. Kumain ng masusustansyang pagkain at iwasan ang matataba at maaalat na pagkain.

You Might Also Like

0 comments

Twitter Feed