Paano Maiiwasan ang Childhood Obesity?

7:50:00 AM


Ano ang obesity? 
Ang obesity ay abnormal o sobrang dami ng taba sa katawan na maaaring makasama sa kalusugan. Sa sanggol at mga bata na may edad na 5 taon pababa, ang obesity ay nalalaman base sa WHO "Child growth standards" (weight-for-lenght, weight-for-height) at WHO Reference for 5-19 years (body mass index-for-age)

Para sa mga batang edad 5 hanggang 19 taong gulang:
Overweight: BMI mas mataas sa 25 kg/m2
Obese: BMI mas mataas sa 30 kg/m2

Ang bilang ng mga sanggol at bata (0 hanggang 5 taong gulang) na obese noong 1990 ay 32 million. Noong 2013 ay umabot na ng 42 million ang bilang ng mga obese na sanggol at bata. Ang karamihan ng mga obese na bata ay nakatira sa mga developing countries. 30% ang itinaas ng mga obese sa mga developing countries. Kung magpapatuloy ang pagtaas ng bilang ng mga batang obese, inaasahan na aabot na ng 70 million ang bilang ng mga ito sa taong 2025.

Ano ang mga Masamang Epekto ng Obesity sa mga Bata? 
Ang mga obese na sanggol at bata ay may malaking posibilidad na maging obese pa ring hanggang sila ay tumanda. Ito ay maaaring magdulot ng ibat ibang sakit sa kanila kapag sila ay tumanda. Kabilang sa mga sakit na maaari nilang makuha ay: 
1. sakit sa puso
2. insulin resistance (unang senyales ng diabetes)
3. musculoskeletal disorders (osteoarthritis)
4. cancer (breast, endometrial at colon)
5. disability

Paano maiiwasan ang childhood obesity?
Importante ang tungkulin ng magulang upang maturuan ang kanilang mga anak na pumili ng tama at masusustansyang pagkain at magkaroon ng regular na ehersisyo. Ang mga ito ay makakatulong na maiwasan ang pagkakaroon ng obesity sa mga bata.

Para sa mga sanggol, ang rekomendasyon ng WHO ay: 
1. breastfeeding kaagad isang oras pagkatapos ipanganak ang bata
2. exclusive breastfeeding sa loob ng anim na buwan
3. pagpapakain ng masustansya at ligtas na complementary (solid) food kasama ng breastfeeding hanggang dalawang taon o higit pa.

Para sa mga batang nag-aaral na: 
1. iwasan ang pagkain ng mga matataba at matatamis na pagkain
2. damihan ang pagkain ng mga gulay at prutas tulad ng legumes, whole grains at nuts
3. magkaroon ng regular na ehersisyo (isang oras kada araw). Ang mga physical activties pwedeng gawin ng mga bata ay paglalaro, sports, paggawa ng gawaing bahay, pakikiisa sa mga school at community activities at regular na ehersisyo.

You Might Also Like

0 comments

Twitter Feed