Gall stones o Bato sa Apdo. Mga Kailangang malaman para ito maiwasan.

7:48:00 AMAng gallstones o bato sa apdo ay mga namuong deposits ng digestive fluid sa gall bladder. Ang gall bladder ay maliit na organ sa kanang bahagi ng tiyan sa ilalim ng atay. Ito ang nagsisilbing imbakan ng bile na kailangan para sa pagtunaw ng taba sa ating bituka.

Iba iba ang laki ng gall stones. Maaaring kasinlaki lang iton ng butil ng buhangin at maaari itong maging kasinlaki ng isang golf ball. Ang mga taong may gallstones at nakakaranas ng mga sintomas ay kadalasang kinakailangang sumailalim sa operasyon upang tanggaling ang apdo. Ngunit kung wala namang senyales at sintomas na nararamdaman ay hindi ito kailangang operahan.

Sintomas ng Gall Stones
Minsan ay walang sintomas na nararamdaman ang may mga gallstones. Ngunit kapag bumara ang gallstones sa mga ducts sa apdo ay maaari itong magdulot ng sintomas tulad ng: 
1. Biglaan at matinding sakit sa itaas na kanang bahagi ng tiyan, 
2. Matinding sakit sa gitnang bahagi ng tiyan sa ilalim ng breastbone
3. Pananakit ng likod at kanang balikat
4. Ang sakit na ito ay maaaring maramdaman sa loob ng ilang minuto hanggang ilang oras.

Kailan ka dapat magpatingin sa doktor? 
Kumonsulta sa inyong doktor kapag nakakaranas ng mga sintomas ng gall stones. Agad na kumonsulta kapag nakakaranas ng matinding komplikasyon mula sa gallstone tulad ng:
1. Labis na pananakit ng tiyan na kahit anong gawing posisyon ay matindi pa rin ang sakit
2. Paninilaw ng balat at mga mata
3. Mataas ng lagnat at chills.

Mga Dahilan ng Pagkakaroon ng Gall Stones. 
1. Ang iyong bile ay mayroong maraming cholesterol o taba. Kapag maraming taba sa bile na inilalabas ng atay ay maari itong mabuo na parang mga crystals at kalaunan ay maaring maging gall stone.
2. Maraming bilirubin sa iyong bile. Ang bilirubin ay kemikal sa katawan mula sa ating dugo. May mga sakit na nagdudulot ng maraming produksyon ng bilirubin sa atay tulad ng liver cirrhosis, biliary tract infection at mga sakit sa dugo. 
3. Hindi nailalabas ng maayos ang bile sa iyong apdo. Magiging concentrated ang bile sa iyong apdo at ito ay maaaring madresulta sa pamumuo ng gallstones.

Mga Risk Factors sa Pagkakaroon ng Gall Stones. 
1. Pagiging babae
2. 60 taong gulang o mas matanda pa
3. Katabaan o obesity, Pagbubuntis
4. High-fat diet
5. High cholesterol diet
6. Hindi pagkain ng fiber-rich food
7. Pagkakaroon ng gall stones ng mga kapamilya
8. Diabetes
9. Pag-inom ng gamot na may estrogen

Para maiwasan magkaroon ng gall stone, kumain sa tamang oras. Huwag mag-skip ng pagkain dahil ang hindi pagkain o fasting ay maaaring magdulot ng gall stone. Huwag biglaang magbawas ng timbang. Kung kailangang magpapayat, huwag bibiglain dahil nakakapagdulot din ito ng gall stone. Panatilihin ang tamang timbang.

Paano Ginagamot ang Gall stone?
Kapag wala namang matinding sakit na nararamdaman, kadalasang hindi tinatanggal ang apdo sa pamamagitan ng operasyon. Lifestyle changes at tinutunaw lamang ang mga gall stones sa pamamagitan ng gamot. Ngunit kung malala na ang gall stone at matinding sakit na ang idinudulot nito sa pasyente ay kailangan na itong operahan (laparoscopic cholecystectomy). Kumonsulta sa inyong doktor kung may sintomas ng gall stone.

You Might Also Like

0 comments

Twitter Feed