Ano ang Cardiac Arrest?

3:04:00 AMAno ang Cardiac Arrest?
Ang cardiac arrest ay biglaang pagkawala ng heart function, paghinga at consciousness. Ito ay iba sa heart attack kung saan ang daloy ng dugo sa puso ay tumitigil. Ang cardiac arrest ay resulta ng pagtigil o problema sa electrical system ng puso na nagreresulta sa pagtigil ng pagtibok nito na maaring ikamatay ng isang tao.

Sintomas ng Cardiac Arrest
Biglaan ang mga sintomas ng cardiac arrest at kasama dito ay biglaang pagkahimatay, pagkawala ng pulso, pagtigil ng paghinga.

Ang ilan mga sintomas na maaaring makita bago magkaroon ng cardiac arrest ay labis na pagkapagod, nahihimatay, nahihilo, pananakit ng dibdib, nahihirapang huminga, nanghihina, palpitations (mabilis na tibok ng puso) at pagsusuka. Pero kadalasan ay nangyayari ang cardiac arrest ng walang warning.

Kung palaging nakakaranas ng pananakit ng dibdib, heart palpitations, iregular o mabilis na heartbeats, nahihirapang huminga, nahihimatay o laging nahihilo o lightheaded, kumonsulta agad sa doktor. Kapag tumigil ang pagtibok ng puso, maaaring mamatay ang utak dahil walang dugong nagbibigay ng oxygen at nutrients dito. Pagkamatay o brain damage ang maaaring maging resulta sa loob lamang ng apat hanggang anim na minutong pagtigil ng puso. Mahalaga ang madaliang pag-aksyon sa isang taong tumigil sa paghinga.

Tumawag agad ng tulong o dalhin agad sa hospital ang isang taong nahimatay at hindi humihinga. Maaaring magsagawa ng CPR (cardiopulmonary resuscitation) o chest compression sa loob ng dalawang minuto bago tumawag ng emergency. Magsagawa ng chest compressions kung hindi marunong ng CPR.

Dahilan ng Cardiac Arrest
Ang dahilan ng cardiac arrest ay ang abnormal na rhythm ng puso (arrythmia). Ito ay resulta ng problema sa electrical system ng puso. Kapag nagkaroon ng problema sa pagdaloy ng electrical impulse sa puso, maaaring bumilis ng sobra ang tibok ng puso o sobrang bumagal ito. Madalas ay panandalian lamang ito at hindi nakakamatay. Ngunit may ilang klase ng arrythmia na malala at nagdudulot ng pagtigil ng pagtibok ng puso. May mga trigger na nagdudulot ng cardiac arest. Ilan sa mga ito ay electrical shock, paggamit ng illegal drugs o trauma sa dibdib.

Risk Factors ng Cardiac Arrest 
Mas mataas ang posibilidad na magkaroon ng cardiac arrest kapag mayroon ng mga risk factors na ito: Famly history ng coronary artery disease, paninigarilyo, high blood pressure, mataas na cholesterol, obesity, diabetes, walang ehersisyo at laging nakaupo, pag-inom ng labis na alkohol.

Mataas din ang posibilidad ng cardiac arest sa mga taong nagkaroon na ng cardiac arrest dati, nagkaroon ng heart attack, katandaan, pagiging lalake dahil tatlong beses na mas madalas ang cardiac arrest sa mga lalake, paggamit ng drugs at mababang potassium at magnesium sa katawan.

You Might Also Like

0 comments

Twitter Feed