Paano Maiiwasan ang Varicose Veins?

9:13:00 PMPaano Maiiwasan ang Varicose Veins?
Get informed. Pass it on. Please share.

Ang varicose veins ay lumaking mga ugat. Kahit anong ugat ay maaaring maging varicose ngunit pinakamadalas itong nakikita sa mga binti at paa. Ito ay dahil sa mas mataas na pressure sa mga ugat sa mga binti at paa kapag nakatayo o naglalakas. Para sa karamihan, ang pagkakaroon ng varicose o spider veins ay isang cosmetic problem lang. Ngunit may mga tao na nakakaranas ng pananakit at discomfort dahil sa varicose veins. Ang pagkakaroon din ng varicose veins ay maaaring maging senyales ng mataas na posibilidad na magkaroon ng sakit sa ugat at puso.Hindi lahat ng varicose veins at spider veins ay maiiwasan. Ngunit may ilang paraan upang mabawasan ang posibilidad na magkaroon ng mga ito. Ang mga paraang ito ay makatutulong din na maibsan ang discomfort kung mayroon nang varicose veins at spider veins.


1.Maaaring maglagay ng sunscreen upang protektahan ang balat mula sa araw. Mababawasan nito ang posibilidad na magkaroon ng spider veins sa mukha.
2. Mag-ehersisyo, tulad ng paglalakad, pagtakbo o jogging, madalas upang lumakas ang mga binti at paa, maging maayos ang pagdaloy ng dugo sa mga ugat.
3. Magbawas ng timbagn upang hindi magdulot ng sobrang laking pressur sa iyong mga binti.
4. Huwag umupo nang naka de kwatro nang matagal na oras. Itaas ang mga paa kapag nagpapahinga.
5. Huwag tumayo o umupo sa loob ng matagal na oras. Kung hindi maiiwasan ang pagtayo ng matagal, ipalit palit ang bigat ng katawan sa dalawang paa. Kung kailangang umupo ng matagal na oras, tumayo o maglakad lakad kada 30 minuto.
6. Huwag magsuot ng masisikip na stockings o pantalon na maaaring ipitin ang inyong bewang, singit at binti.
7. Iwasan ang pagsusuot ng high heels. Ang mga lower-heeled na sapatos ay nakakatulong na gawing maayos ang daloy ng dugo sa mga ugat.
8. Kumain ng low-salt diet at high-fiber na mga pagkain. Ang pagkain ng fiber ay nakakatuong upang maiwasan ang constipation na nagdudulot din ng varicose vains. Ang mg ahigh fiber foods ay ang gma prutas, gulay at whole grains. Ang pagkain ng kaunting maaaltna pagkain ay nakakatulong na bawasan ang pamamaga ng varicose veins.


Source: Office of the Women's Health (http://www.womenshealth.gov/index.php)

You Might Also Like

0 comments

Twitter Feed