HPV at Cervical Cancer: Ano Ang Kanilang Ugnayan?

8:24:00 PMHuman Papilloma Virus at Cervical Cancer: Ano ang Kanilang Ugnayan?
Source: Office of the Women's Health (http://www.womenshealth.gov/index.php)

Ang human papilloma virus o HPV ang pinakamadalas na sexually transmitted infections sa US. 80% ng mga babae ay magkakaroon ng HPV infection. Ito ay nakukuha sa pamamagitan ng vaginal, oral at anal sex. Maraming babae ang hindi alam na mayroon silang HPV infections dahil kadalasan ay wala itong sintomas at nawawala din ng kusa. May mga klase ng HPV na nagdudulot ng sakit tulad ng genital warts at cervical cancer. May bakuna na laban sa HPV at ito ay nakakatulong maiwasan ang pagkakaroon ng cervical cancer.

Tanong: Ano ang HPV? 
Sagot: Ito ay pangalan ng grupo ng mga virus na may humigit 100 klase. Higit 40 klase ng HPV ang naipapasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik.

Tanong: Paano nagkakaroon ng HPV? 
Sagot: Ito ay napapasa sa pamamagitan ng vaginal, oral at anal sex. Naipapasa din ito mula sa nanay papunta sa kanyang anak sa panganganak.

Tanong: Ano ang senyales at sintomas ng HPV? 
Sagot: Karamihan sa mga taong may HPV infection ay walang sintomas. Ito ang dahilan kung bakit kailangan na sumailalim sa Pap tests. Ayon sa mga eksperto, kailangan na sumailalim sa Pap test kung ikaw ay 21 taong gulang pataas. Ang mga babaeng may edad 30 hanggang 65 ay hinihikayat na sumailalim sa HPV test kasama ng Pap test kada taon. Ang HPV test ay isang DNA test na nalalaman kung anong klaseng HPV infection ang mayroon ang isang tao.

Tanong: Nagagamot ba ang HPV?
Sagot: Hindi, walang gamot sa HPV. Kadalasan ay nawawala na lang ito ng kusa. Kung hindi ito mawala, may mga gamutan para sa genital warts at abnormal na pagbabago sa cervical cells.

Tanong: Ano ang HPV vaccine? 
Sagot: May tatlong klase ng HPV vaccines: Cervarix, Gardasil at Gardasil 9. Ito ay aprubado ng Food and Drug Administration na nakakapigil ng pagkakaroon ng HPV infections. Lahat ay parubado na gamitin ng mga kababaihan. Ang Gardasil at Gardasil 9 ay nakakatulong na maiwasan ang pagkakaroon ng HPV-related cancer at genital warts sa mga lalake.

Tanong: Kailangan ko bang magpabakuna ng HPV vaccine? 
Sagot: Ang HPV vaccine ay higit na epektibo kung makuha ito bago pa magkaroon ng sexual contact o pakikipagtalik. Ang HPV vaccine ay aprubado para sa mga babaeng may edad 9 hanggang 26 na taon. Ang mga babae ay dapat makakuha ng tatlong doses ng HPV vaccine sa edad na 11 o 12 taon. Ang mga babaeng may edad 13 hanggang 26 ay maaaring makakuha ng tatlong doses ng HPV vaccine kung hindi pa sila nabigyan nito noong bata sila. Ang HPV vaccine ay recommended din para sa mga buntis.

You Might Also Like

0 comments

Twitter Feed