Nilalango tayo ng sanlaksang mga aralin

2:46:00 AM


Nilalango tayo ng sanlaksang aralin
Nilulupig tayo ng mga mabalasik na pagsusulit
Sinusukol tayo ng libong mga pagsubok
Di tayo susuko sa dagok ng unos

Susuungin natin ang mga hamon ng sama-sama
Makikibaka hanggang matapos natin ang medisina!

You Might Also Like

0 comments

Twitter Feed