Mga Dapat Mong Malaman Tunkgol sa Stroke

4:57:00 AM

Ano ang Stroke?

Ang stroke o minsan ding tinatawag na "brain attack" ay nangyayari kapag natigil ang daloy ng dugo sa utak ng isang tao. Kapag nagkaroon ng stroke, agad na namamatay ang mga cells ng utak na nawalan ng daloy ng dugo. Ang dugo natin ang nagbibigay ng oxygen at nutrients na kailangan ng utak upang ito ay mabuhay at magampanan ang kanilang tungkulin sa ating katawan.

Ano ang Sanhi ng Stroke?

May tatlong klase ng stroke. 
Dalawang Klase ng Stroke.
Image Source: http://www.cdc.gov/stroke/types_of_stroke.htm

Ischemic stroke. Ito ay bunga ng pamumuo ng dugo na bumabara sa mga ugat papunta sa utak ng isang tao. Nawawalan ng daloy ng dugo ang utak dahil sa baradong ugat na dulot ng namuong dugo. Halos 80% ng strokes ay dahil sa ischemic stroke. 

Hemorrhagic stroke. Ito ay bunga ng pumutok o nasirang ugat sa utak. Halos 20% ng kaso ng mga strokes ay dahil sa hemorrhagic stroke. Ang tumatagas na dugo mula dito ay nagdudulot ng sobrang pressure sa mga brain cells na nagdudulot ng pagkasira at pagkamatay ng mga ito. Karaniwang sanhi ng pagputok ng mga ugat ang mataas na blood pressure at aneurysms o ang paglobo ng parte ng mga ugat.

Transient Ischemic Attack (TIA). Ang TIA ay tinatawag dinna mini-stroke. Ang pagkakaiba nito sa dalawang naunang klase ng stroke ay panandalian lamang ang pagkawala ng daloy ng dugo sa utak. Kadalasan ay hindi ito tumatagal ng sobra sa limang minuto kaya hindi ganoon kalala ang pagkasira at pagkamatay ng mga brain cells. Ngunit isa pa ring medical emergency ang TIA at nangangailangan ng atensyong medikal sapagkat maaari itong maging isang babala ng isang major stroke sa hinaharap.
Humigit sa 33% ng mga taong nagkaroon ng TIA ay nagkakaroon ng major strokes sa loob ng isang taon matapos ang TIA kung hindi sila nabigyan ng karampatang gamutan.

Ano ang Mga Epekto ng Stroke? 

Dahil utak ang naaapektuhan ng stroke, naaapektuhan din nito ang buong katawan ng isang pasyente. Ang resulta ay maaaring pagkaparalisa ng katawan, hirap sa pag-iisip, problema sa pagsasalita o pagkautal at problema sa emosyon. Maaari ding makaranas ng sakit at pamamanhid sa katawan ang mga pasyenteng may stroke.

Ano ang mga sintomas ng stroke na dapat malaman?

Sings of a Stroke
Image Source: http://www.strokestrategyab.ca/health-resource-links.html
  1. Pamamanhid ng Mukha
  2. Panghihinga ng mga balikat at kamay
  3. Hirap magsalita
  4. Hirap Maglakad o Ibalanse ang Katawan
  5. Panlalabo ng mga Mata
  6. Biglaang Matinding Sakit ng Ulo

Ano ang Kailangan Gawin Kapag Nakakita ng Taong Inaatake ng Stroke?

Kapag nakakita ka ng taong may sintomas ng stroke - siya ay bigla nalang hindi makapagsalita, hindi maigalaw ang kamay o paa o mayroong pamamanhid/hindi maigalaw ang mukha - tumawag agad sa pinakamalapit na hospital or dalhin ang pasyente sa emergency upang mabigyan ito ng karampatang gamot.

Ang stroke ay isang medical emergency. Bawat minuto ay mahalaga para sa isang pasyenteng inaatake ng stroke. Habang tumatagal na walang dugong dumadaloy sa utak ay mas malaki ang nagiging pinsala sa utak. Ang agarang gamutan ay makakatulong upang mailigtas ang pasyente at upang hindi malala ang maging epekto ng stroke.

Ano Ang Maaring Gawin Upang Maiwasan ang Stroke? 

  1. Kontrolin ang blood pressure. 
  2. Iwasan ang paninigarilyo. 
  3. Inumin ang tamang gamot para sa sakit sa puso at diabetes. 
  4. Iwasan ang pagkain ng matatabang pagkain lalo na ang mataas sa saturated fats.
Kung ikaw ay naninigarilyo, subukan mong itigil na ito. Kung mayroon kang altapresyon, sakit sa puso, diabetes o mataas na cholesterol, inumin ang iyong tamang gamot at laging kontrolin. Lagi ring kumonsulta sa inyong mga doktor upang malaman ang totoong kalagayan ng inyong katawan. Tinatawag nilang silent at fast killer ang stroke dahil basta-basta na lamang ito umaatake. Prevention is better than cure.

References:
Go AS, Mozaffarian D, Roger VL, Benjamin EJ, Berry JD, Borden WB, et al. Heart disease and stroke statistics—2013 update: a report from the American Heart Association. Circulation. 2012:e2–241. 
American Heart Association/American Stroke Association. TIA (Transient Ischemic Attack).
http://www.ninds.nih.gov/disorders/stroke/knowstroke.htm
http://tipstopreventstroke.com/

You Might Also Like

0 comments

Twitter Feed